** เฉพาะที่ลืมรหัสผ่าน สำหรับ login เว็บไซต์ไฮเจียเท่านั้น, หากลืมรหัสผ่านเข้าโปรแกรมไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้

คลิกที่ link ลืมรหัสผ่านกรอก Hygeia ID และ Email ตามที่เคยสมัครสมาชิกเข้ามาให้ถูกต้องจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันที

คลิก กรณีที่ท่านลืม Hygeia ID สามารถยืนยันตัวผ่านอีเมลที่เคยใช้สมัครสมาชิกได้เพื่อขอดูข้อมูล