📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

กรณีที่ ลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์

กรณีที่ ลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์

** เฉพาะที่ลืมรหัสผ่าน สำหรับ login เว็บไซต์ไฮเจียเท่านั้น, หากลืมรหัสผ่านเข้าโปรแกรมไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้

คลิกที่ link ลืมรหัสผ่านกรอก Hygeia ID และ Email ตามที่เคยสมัครสมาชิกเข้ามาให้ถูกต้องจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันที

คลิก กรณีที่ท่านลืม Hygeia ID สามารถยืนยันตัวผ่านอีเมลที่เคยใช้สมัครสมาชิกได้เพื่อขอดูข้อมูล