📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การสร้างใบเสนอราคา การทำขายเครดิต และ ใบส่งของ

การสร้างใบเสนอราคา การทำขายเครดิต และ ใบส่งของ

สามารถสร้างใบเสนอราคา และ สั่งพิมพ์ใบเสนอราคา และ การนำใบเสนอราคานั้นไปสร้างเป็นการขายได้

ตัวอย่างการใช้งาน
เปิดฟอร์มขายสินค้า เครดิต และ ใบเสนอราคาแท็บรายละเอียด ให้เริ่มด้วยเลือก/เพิ่ม ลูกค้าที่ต้องการส่งใบเสนอราคา, เลือกประเภทเป็น ใบเสนอราคา แล ะระบุวันที่การประกันราคา ตามตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามภาพด้านล่างนี้จากนั้นคลิกไปที่แท็บ "รายการสินค้า" ให้ลงรายการสินค้าที่จะเสนอราคา ตามที่ต้องการ (การลงรายการคล้ายกับการทำขายสินค้า)เมื่อลงรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบรายการและราคาอีกครั้งก่อนยืนยันการบันทึกยืนยันการบันทึก เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำใบเสนอราคา

การพิมพ์ใบเสนอราคา
สามารถกดพิมพ์ได้ทันทีหลังจากที่ยืนยันการบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือจากการค้นหาข้อมูลเดิม คลิกที่ปุ่มพิมพ์ท้ายรายการใบเสนอราคาที่เคยสร้างไปแล้วจะมีหน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ใบเสนอราคา ตามตัวอย่างภาพนี้ตัวอย่างใบเสนอราคา ในรูปแบบ A4 ที่ได้จากโปรแกรมไฮเจียนำใบเสนอราคาสร้างเป็นการขาย
ให้ค้นหาข้อมูลเดิม ที่ท้ายรายการใบเสนอราคาคลิกที่ปุ่ม "สร้าง..." ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้การสร้างทำได้ 2 แบบคือ สร้างใบเสนอราคา และ สร้างเป็นการขายเครดิตตัวอย่างการสร้าง เป็นใบเสนอราคาอีกใบ โปรแกรมจะลงรายการทุกอย่างให้แบบเดิม ให้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการและกดปุ่มบันทึกเพื่อสร้างเป็นใบเสนอราคาใบใหม่ตัวอย่างการสร้าง เป็นการขายเครดิต สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการและกดปุ่มบันทึกเพื่อเป็นการขายได้เลยการทำขายเครดิต
การทำขายเครดิต สามารถทำการลงข้อมูลขายได้เลย โดยที่ไม่ต้องสร้างใบเสนอราคาก่อนก็ได้ วิธีการใช้งานจะเป็นคล้ายกันกับการทำใบเสนอราคา

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังการยืนยันบันทึกการขายการทำขายเครดิต เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้วจะมีการตัดสต๊อก (ถ้ามีของให้ตัด) แต่ยังไม่เกิดเป็นยอดขาย จนกว่าจะมีการกดรับเงิน หรือลูกค้าจ่ายเงินแล้วนั่นเอง

การกดรับเงินทำได้ 3 ช่องทาง เลือกดำเนินการทางใดทางหนึ่งตามสถานะการณ์

1. รับเงินทันทีหลังจากการบันทึก2. รับเงิน จากการค้นหาข้อมูลเดิม3. คลิกรับเงินจากหน้าฟอร์ม บัญชีลูกหนี้ตัวอย่างหน้าต่างการรับเงินจากการขายเครดิตเมื่อยืนยันการรับเงินแล้ว สามารถกดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ตามขั้นตอนปกติได้เลย หรือ กดพิมพ์ย้อนหลังก็ได้ที่เมนูขายและจะเกิดเป็นยอดขายในรายงานสรุปยอดขายตามปกติ