การดูรายงานการขายชุดตรวจโควิดฯ ในโปรแกรมไฮเจีย อย่างง่าย พร้อมการส่งออกรายการขายเป็นไฟล์ excel

กำหนดให้สินค้านี้ออกรายงานฯ
เมื่อเพิ่มสินค้าใหม่ ที่เป็นชุดตรวจโควิดฯ เรียบร้อยแล้วให้ไปที่แท็บ "สินค้าควบคุม" ให้ติ๊กเลือก ชุดตรวจโควิด rapid antigen ที่หัวข้อ ให้ออกรายงานขาย (โครงการพิเศษ) ตามตัวอย่างภาพนี้
การดูรายงานขายและการ export to excel
เมนูรายงาน -> โครงการพิเศษ ตามตัวอย่างภาพนี้หน้าฟอร์มรายงานนี้จะแสดงแยกเป็นเดือน ที่มีการขายเกิดขึ้น แสดงเลขที่บิล วันที่ขาย ชื่อผู้ซื้อ (ถ้ามี) ชื่อสินค้าชุดตรวจ จำนวนขาย และ ล๊อตสินค้า

พร้อมปุ่มส่งออกเป็นไฟล์ excel ด้านล่างของฟอร์ม


ในอนาคตหากมีแบบฟอร์มมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร้านยาต้องทำรายงานขาย ทางไฮเจียจะอัปเดตโปรแกรมให้ต่อไป