📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

รายงานขาย ชุดตรวจโควิด rapid antigen

รายงานขาย ชุดตรวจโควิด rapid antigen

การดูรายงานการขายชุดตรวจโควิดฯ ในโปรแกรมไฮเจีย อย่างง่าย พร้อมการส่งออกรายการขายเป็นไฟล์ excel

กำหนดให้สินค้านี้ออกรายงานฯ
เมื่อเพิ่มสินค้าใหม่ ที่เป็นชุดตรวจโควิดฯ เรียบร้อยแล้วให้ไปที่แท็บ "สินค้าควบคุม" ให้ติ๊กเลือก ชุดตรวจโควิด rapid antigen ที่หัวข้อ ให้ออกรายงานขาย (โครงการพิเศษ) ตามตัวอย่างภาพนี้
การดูรายงานขายและการ export to excel
เมนูรายงาน -> โครงการพิเศษ ตามตัวอย่างภาพนี้หน้าฟอร์มรายงานนี้จะแสดงแยกเป็นเดือน ที่มีการขายเกิดขึ้น แสดงเลขที่บิล วันที่ขาย ชื่อผู้ซื้อ (ถ้ามี) ชื่อสินค้าชุดตรวจ จำนวนขาย และ ล๊อตสินค้า

พร้อมปุ่มส่งออกเป็นไฟล์ excel ด้านล่างของฟอร์ม


ในอนาคตหากมีแบบฟอร์มมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร้านยาต้องทำรายงานขาย ทางไฮเจียจะอัปเดตโปรแกรมให้ต่อไป