วิธีการอัปเดตโปรแกรม จากเวอร์ชัน 2.4 เป็น 2.5 ตัวใหม่

วิธีการอัปเดตโปรแกรม จากเวอร์ชัน 2.4 เป็น 2.5 ตัวใหม่

โปรแกรมไฮเจียเวอร์ชัน 2.5 เปิดตัววันแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานทะยอยอัปเดตจากเวอร์ชัน 2.4 (ตัวสุดท้ายคือ 2.4.40.1) ไปเป็นเวอร์ชัน 2.5 หลายท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานที่ยังใช้ไฮเจียเวอร์ชัน 2.4 เดิมอยู่ และ ต้องการอัปเดตไปเป็น 2.5 สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

วิธีการดูว่าตอนนี้ใช้เวอร์ชันอะไรอยู่ ให้ดูที่โปรแกรมไฮเจียได้เลย มุมล่างขวาสรุปขั้นตอนให้ดังต่อไปนี้


ต้องใช้ Hygeia ID ในการ Login เว็บไซต์
เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ไฮเจีย

โดยที่ต้องใช้ Hygeia ID เดียวกับที่เคยลงทะเบียนร้านนี้ตามขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม

⚠️ต้องใช้ Internet ในการดำเนินการตรวจสอบการเข้าใช้งานเวอร์ชัน 2.5 ครั้งแรกหากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน

หากผู้ใช้งาน Hygeia ID

และสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานลืมข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้ Login เว็บไซต์ ต้องติดต่อมายังทีมงาน ทางช่องทาง LINE เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอาจต้องมีถ่ายภาพเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล เพื่อใช้สำหรับค้นข้อมูล Hygeia ID ของผู้ใช้งานจริง
เมื่อ Login เว็บไซต์ได้แล้ว ให้คลิกเมนูเว็บ ดาวน์โหลดโปรแกรม ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนการดาวน์โหลด การ Install โปรแกรมไฮเจีย จะเป็นขั้นตอนแบบเดิมทุกประการ
⚠️ต้องปิดโปรแกรมไฮเจียก่อนติดตั้งใหม่

วิธีการ Install โปรแกรม (แบบเดิม)

เมื่อ Install เรียบร้อยแล้ว
ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมตามปกติให้รอจนกว่าจะเข้าหน้าต่าง "ตรวจสอบการเข้าใช้งาน และ การลงทะเบียนร้าน" ตามตัวอย่างภาพนี้

ให้ผู้ใช้งาน ยืนยันตัวด้วย Hygeia ID และ รหัสผ่าน ที่ใช้ login เดียวกับเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเมื่อ login อีกครั้งเรียบร้อยแล้ว หากข้อมูลถูกต้อง ตรงตามที่ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนซื้อโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะมีเลขอ้างอิงแสดงขึ้นมาตามตัวอย่างภาพ ให้คลิกปุ่ม "ยันยันเข้าใช้งานโปรแกรม" ได้เลย


ระบบใหม่เลขอ้างอิงจะเป็นเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนร้านตามขันตอนการสั่งซื้อ โดยระบบใหมนี้จะใช้เลขอ้างอิงแทนรหัสลงทะเบียนยาว ๆ แบบเดิม ในการ activate เข้าโปรแกรม

จากนั้นเข้าสู่ระบบใช้งานตามปกติ
เสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้ใช้งานเดิมที่ใช้เวอร์ชัน 2.4.40.1 จะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตเวอร์ชันใหม่จากโปรแกรม เนื่องจาก ระบบใหม่ 2.5 ต้องมีการยืนยันตัวด้วย Hygeia ID เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดที่อาจทำให้เข้าโปรแกรมไม่ได้ อันเนื่องมาจากผู้ใช้งานจำ Hygeia ID ไม่ได้ หรือ อาจต้องใช้เวลาสลับเข้าเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด หรือ อาจต้องให้เจ้าของร้านเป็นผู้ดำเนินการกรณีที่พนักงานหน้าร้านไม่สามารถ login ด้วย Hygeia ID ของเจ้าของได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นที่ยังไม่ต้องการอัปเดตโปรแกรม

การเปิดตัวเวอร์ชันใหม่และการแจ้งข่าวสารจึงทำมีการประกาศผ่าน Facebook และ LINE ของไฮเจีย เท่านั้น ➡ โพสเปิดตัววันแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564

และเมื่ออัปเดตโปรแกรมเป็น 2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเวอร์ชันใหม่จะแจ้งเตือนตามปกติในขณะที่เปิดโปรแกรมกรณีที่มีอัปเดตในทุกเดือน ผู้ใช้งานหรือพนักงานหน้าร้าน สามารถ Install ได้เหมือนเดิม