🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ ม.ค. 64 (คำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 เป็น 2.5)

ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ ม.ค. 64 (คำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 เป็น 2.5)

สำหรับผู้ใช้งานเดิมที่ใช้ไฮเจียเวอร์ชัน 2.4 และต้องการอัปเดตไปเป็น 2.5 สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเวอร์ชัน 2.4 สุดท้ายคือ 2.4.40.1 คือตั้งแต่ 16/01/2564

การดูเวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่วิธีการอัปเดตจากของเดิม 2.4 เป็นเวอร์ชันล่าสุด สรุปขั้นตอนให้ดังต่อไปนี้


ต้องใช้ Hygeia ID ในการ Login เว็บไซต์
เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด

⚠️ต้องใช้ Hygeia ID เดียวกับที่เคยลงทะเบียนร้าน ตามการสั่งซื้อโปรแกรม หากใช้ ID อื่นจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

⚠️ต้องใช้ Internet ในการดาวน์โหลด และ ยืนยันตัวด้วย Hygeia ID ในการเข้าใช้งานเวอร์ชัน 2.5หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน

หากผู้ใช้งาน Hygeia ID

และสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานลืมข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้ Login เว็บไซต์ ต้องติดต่อมายังทีมงาน ทางช่องทาง LINE เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอาจต้องมีถ่ายภาพเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล เพื่อใช้สำหรับค้นข้อมูล Hygeia ID ของผู้ใช้งานจริง
เมื่อ Login เว็บไซต์ได้แล้ว ให้คลิกเมนูเว็บ ดาวน์โหลดโปรแกรม ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนการดาวน์โหลด การ Install โปรแกรมไฮเจีย จะเป็นขั้นตอนแบบเดิมทุกประการ
⚠️ต้องปิดโปรแกรมไฮเจียก่อนติดตั้งใหม่

วิธีการ Install โปรแกรม (เป็นแบบเดิม)

เมื่อ Install เรียบร้อยแล้ว
ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมตามปกติให้รอจนกว่าจะเข้าหน้าต่าง "ตรวจสอบการเข้าใช้งาน และ การลงทะเบียนร้าน" ตามตัวอย่างภาพนี้

ให้ผู้ใช้งาน ยืนยันตัวด้วย Hygeia ID และ รหัสผ่าน ที่ใช้ login เดียวกับเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเมื่อ login อีกครั้งเรียบร้อยแล้ว หากข้อมูลถูกต้อง ตรงตามที่ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนซื้อโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะมีเลขอ้างอิงแสดงขึ้นมาตามตัวอย่างภาพ ให้คลิกปุ่ม "ยันยันเข้าใช้งานโปรแกรม" ได้เลย


ระบบใหม่เลขอ้างอิงจะเป็นเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนร้านตามขันตอนการสั่งซื้อ โดยระบบใหมนี้จะใช้เลขอ้างอิงแทนรหัสลงทะเบียนยาว ๆ แบบเดิม ในการ activate เข้าโปรแกรม

จากนั้นเข้าสู่ระบบใช้งานตามปกติ
เสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้ใช้งานเดิมที่ใช้เวอร์ชัน 2.4.40.1 จะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตเวอร์ชันใหม่จากโปรแกรม เนื่องจาก ระบบใหม่ 2.5 ต้องมีการยืนยันตัวด้วย Hygeia ID เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดที่อาจทำให้เข้าโปรแกรมไม่ได้ อันเนื่องมาจากผู้ใช้งานจำ Hygeia ID ไม่ได้ หรือ อาจต้องใช้เวลาสลับเข้าเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด หรือ อาจต้องให้เจ้าของร้านเป็นผู้ดำเนินการกรณีที่พนักงานหน้าร้านไม่สามารถ login ด้วย Hygeia ID ของเจ้าของได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นที่ยังไม่ต้องการอัปเดตโปรแกรม

การเปิดตัวเวอร์ชันใหม่และการแจ้งข่าวสารจึงทำมีการประกาศผ่าน Facebook และ LINE ของไฮเจีย เท่านั้น
โพสเปิดตัววันแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564

และเมื่ออัปเดตโปรแกรมเป็น 2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเวอร์ชันใหม่จะแจ้งเตือนตามปกติในขณะที่เปิดโปรแกรมกรณีที่มีอัปเดตในทุกเดือน ผู้ใช้งานหรือพนักงานหน้าร้าน สามารถ Install ได้เหมือนเดิม