📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

บันทึกประวัติการฉีดวัคซีน และ แจ้งเตือน

บันทึกประวัติการฉีดวัคซีน และ แจ้งเตือน

จากระบบสมาชิกของโปรแกรมไฮเจีย สามารถบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนของลูกค้าได้แล้ว และยังสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อติดตาม ตรวจสอบและระมัดระวังการจ่ายยาในขณะทำขายสินค้า

การบันทึกข้อมูลประวัติการรับวัคซีน
สามารถทำได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ที่หน้าขายสินค้า และ ที่หน้าฟอร์มลูกค้า

หน้าขายสินค้า จะเป็นหน้าที่ใช้บ่อยที่สุด เมื่อเลือกข้อมูลลูกค้าแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ข้อมูลลูกค้า" หรือกรณีที่มีประวัติแพ้ยา ปุ่มจะเขียนว่า "มีแพ้ยา" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้หน้าต่างรายละเอียดลูกค้า จะมีแท็บ "วัคซีน" สามารถคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" เพื่อบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนได้เลยเมื่อคลิกปุ่ม "เพิ่มรายการ" จะมีหน้าต่างให้บันทึกข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้- วัคซีนที่ได้รับ = ชื่อวัคซีน
โดยที่ข้อมูลวัคซีน ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูล (สร้างใหม่/แก้ไข) ได้อิสระ โดยคลิกที่ปุ่ม "จัดการวัคซีน" ได้เลย

- วันที่ได้รับวัคซีน
- รายละเอียดวัคซีน = เป็นการโน้ตรายละเอียดได้ตามต้องการ (ไม่บังคับกรอก)
- ได้รับจากหน่วยงาน (ไม่บังคับกรอก)

- ให้ติดตามประวัตินี้ = สำหรับกรณีที่ต้องการให้แสดง popup บอกที่หน้าขายหลังจากที่เลือกลูกค้าท่านนี้
- ให้ติดตามประวัตินี้ ถึงวันที่ = เช่น ติดตามอีก 21 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีน หากเลยวันที่กำหนด โปรแกรมก็จะไม่แสดง popup แจ้งเตือนประวัตินี้อีก

- บันทึกอาการที่พบ "หลังฉีด" = เป็นการโน้ตรายละเอียดได้ตามต้องการ กรณีที่ไม่มีอาการแนะนำให้เว้นว่างไว้

เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลออก ให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการด้านท้ายรายการประวัตินั้น ๆ ได้เลยหน้าฟอร์มลูกค้า ในเมนูบุคคล -> ลูกค้า

เมื่อเปิดข้อมูลลูกค้าท่านนั้น ๆ ขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่แท็บ "วัคซีน" ก็จะมีลักษณะเดียวกับที่ดำเนินการบนหน้ารายละเอียดลูกค้าที่หน้าขายเหมือนกันการแจ้งเตือนที่หน้าขาย
เมื่อเลือกข้อมูลลูกค้าทีจะขายให้เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าท่านนั้นมีประวัติการได้รับวัคซีนที่มีการติดตามประวัติ จะมีการแสดงข้อมูลตามตัวอย่างต่อไปนี้ (และหากมีการแจ้งเตือนอื่น ๆ ร่วมด้วยอยู่ก่อนแล้ว ก็จะแสดงรวมกันในหน้าเดียวกัน)การจัดการข้อมูลวัคซีน
สามารถทำได้จากการกดปุ่ม "จัดการข้อมูลวัคซีน" ที่แท็บวัคซีน ไม่ว่าจะจากหน้ารายละเอียดลูกค้า หรือ ในหน้าฟอร์มลูกค้า ก็ได้ หรือ ที่เมนูข้อมูลอื่น -> บุคคล -> วัคซีน

ตัวอย่างหน้าต่างจัดการข้อมูลวัคซีน สามารถสร้างใหม่ แก้ไข ลบ วัคซีนได้ทุกประเภททุกแบบได้อิสระตามที่ต้องการ