📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

จอที่ 2 สำหรับแสดงราคาสินค้าให้ลูกค้าเห็น

จอที่ 2 สำหรับแสดงราคาสินค้าให้ลูกค้าเห็น

โปรแกรมไฮเจียสามารถเปิดหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลราคารวม รายการสินค้าที่กำลังจะขาย และหน้าต่างตอนรับเงินแจ้งเงินทอน หรือ การรับชำระเงินประเภทอื่น การแสดง QR CODE ที่จอให้ลูกค้า scan จ่ายได้

การเริ่มต้นใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรมไฮเจีย หลักการของจอที่ 2 คือ เป็น Monitor ที่ 2 ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ โดยสามารถใช้จออะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้สำหรับงานแสดงราคาแสดงรายละเอียดให้ลูกค้าในร้านเห็นบนจอที่ 2 นี้ เน้นจอที่มีความละเอียด800 x 480 px อาจมีขาตั้งจอที่ปรับระดับหรือหมุนได้ในระดับสายตาที่เหมาะสมของผู้มารับบริการ และการเชื่อมต่อแบบง่าย ๆ ด้วย USB เพียงเส้นเดียว อาจจะมีความสะดวกและตอบโจทย์มากกว่าใช้จอที่ 2 แบบเป็นจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือหากผู้ใช้งานสามารถประยุกต์หรือ DIY จอประเภทอื่นก็สามารถนำมาใช้งานได้ทุกประเภท

เมื่อคอมพิวเตอร์ต่อจอเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ต้องให้กำหนดให้จอที่ 2 นั้นเป็นโหมด Extend (ปกติเป็นค่าเริ่มต้น) เพื่อให้จอหลัก กับ จอที่ 2 แสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน

เช่น จอหลักปกติให้แสดงหน้า desktop และโปรแกรมหลักที่เราจะใช้งาน และสำหรับจอที่ 2 ที่เราเชื่อมต่อนั้นจะให้แสดงเฉพาะรายละเอียดสินค้า ราคาขาย การรับเงิน เพื่อให้ผู้มารับบริการเห็นเฉพาะจอที่ 2

โดยการกดปุ่มที่คีย์บอร์ด Windows + pหลังจากเลือกโหมด Extend เรียบร้อยแล้วให้สังเกตุที่จอหลักจะแสดง desktop และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เราเปิดเหมือนปกติ และจอที่ 2 จะเป็น desktop แบบว่าง ๆ

ตัวอย่างเมื่อตรวจสอบใน Windows Settings -> System -> Display


เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปที่โปรแกรมไฮเจียได้เลย

ที่หน้าฟอร์มขายสินค้า ให้ไปที่ แท็บตั้งค่า เลือก "ให้เปิดหน้าจอสำหรับลูกค้าอัตโนมัติ (จอที่ 2)"
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "เปิดหน้าจอสำหรับลูกค้า" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

ในครั้งต่อไปทุกครั้งที่ใช้โปรแกรม เมื่อเปิดโปรแกรมไฮเจียขึ้นมาจะมีการเปิดหน้าจอแสดงราคาให้อัตโนมัติไปยังจอที 2 ทันที (หากจอที่สองเปิดอยู่)ที่หน้าจอแสดงราคา (จอที่ 2) จะมีหน้าต่างตามตัวอย่างในภาพนี้แสดงขึ้นมา มีข้อความ WELCOME อยู่ในสถานะพร้อมแสดงข้อมูลขาย
และจะมีชื่อร้านของเราแสดงขึ้นมา หากกำหนดชื่อร้านภาษาอังกฤษเอาไว้ สามารถตั้งค่าชื่อร้านภาษาอังกฤษได้ที่เมนูตั้งค่า -> ข้อมูลร้านตัวอย่างการแสดงข้อมูล เมื่อเริ่มลงรายการขาย หน้าจอแสดงราคาจะเริ่มแสดงรายการสินค้าตามที่ลงขาย พร้อมยอดรวม TOTAL ด้านบนสุดสำหรับกรณีเปิดหน้าขายหลายหน้า หน้าจอแสดงราคานี้จะสลับแสดงข้อมูลของการขายในหน้านั้น ๆ ที่ active อยู่ให้อัตโนมัติ โดยไม่มีไม่จำกัดว่าจะเปิดหน้าขายอยู่กี่หน้า ตัวอย่างเช่น 2 ภาพด้านล่างนี้

หรือถ้ามีหน้าขายที 3 4 5 ... ตามที่เราเปิดใช้อยู่ ก็สามารถสลับขึ้นไปแสดงบนจอที่ 2 ได้ทันทีตัวอย่างการแสดงข้อมูล หากมีการให้ส่วนลด ราคารวม total จะแสดงราคาสุทธิที่หักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว และส่วนลดรวมจะแสดงด้านมุมล่างขวาตัวอย่างการแสดงข้อมูล เมื่อกดรับเงิน และมีการกรอกจำนวนเงินที่รับมา หน้าจอแสดงราคาจะเปลี่ยนข้อมูลแสดง จำนวนเงินที่รับมา และ เงินทอนตัวอย่างการแสดงข้อมูล สำหรับกรณีเรับงินแบบรับชำระเงินประเภทอื่น หน้าจอแสดงราคาจะแสดงเฉพาะราคารวม และชื่อประเภทที่รับชำระเมื่อมีการยืนยันการขาย หน้าจอแสดงราคาก็จะแสดงข้อมูลการทอนเงิน หรือ การรับชำระเงิน ค้างไว้เพื่อให้ลูกค้ายังได้ตรวจสอบข้อมูลต่อได้ และจะเริ่มต้นแสดงรายการสินค้า พร้อมราคารวม total ใหม่อีกครั้งก็ต่อเมื่อเริ่มมีการลงรายการขายตามปกติ

สามารถสร้าง QR CODE ให้ลูกค้าสแกนชำระเงินได้ที่จอนี้
ให้ไปที่เมนูข้อมูลอื่น -> ขาย -> เกี่ยวกับการรับชำระเงินประเภทอื่น ตามตัวอย่างภาพนี้ในหน้านี้แท็บแรก สามารถเลือกประเภทการชำระเงินที่เราใช้บ่อยได้ 6 ประเภท สำหรับนำไปแสดงที่หน้ารับเงิน (6 ปุ่มตัวช่วย) ได้เลยให้คลิกที่แท็บ "QR CODE พร้อมเพย์" จากนั้นให้ใส่ข้อความที่เป็นรหัส QR CODE พร้อมเพย์ของผู้ใช้งาน โดยอาจจะใช้ smart phone ในการอ่านข้อมูล QR CODE ที่ใช้งานอยู่ในร้านก่อน เพื่อนำข้อความตัวเลข/อักษรที่ได้นั้นมาระบุในโปรแกรมไฮเจียเพื่อสร้างเป็น QR CODE

** หรือถ่ายภาพ QR CODE พร้อมเพย์ในร้าน ส่งมาทาง LINE/Facebook ไฮเจีย ทีมงานจะช่วยอ่านค่าตัวเลขข้อความเพื่อส่งกลับไปให้ได้เมื่อระบุข้อความ/รหัส QR CODE โปรแกรมจะแสดงตัวอย่าง QR CODE นั้นทันที เพื่อให้เราได้ทดสอบโดยใช้ app ธนาคาร scan ชำระเงิน

เพื่อดูว่าว่า QR CODE นั้นถูกต้องหรือไม่ หากสแกนแล้วเข้าหน้าจอชำระเงินได้ ก็แสดงว่า ข้อความ/รหัสที่ copy มานั้นถูกต้อง ถ้าหาก scan แล้วไม่สามารถเข้าขั้นตอนชำระเงินได้ แสดงว่าข้อความ/รหัสนั้นเราอาจ copy มาไม่ครบทุกตัวอักษร หรือ ระบุผิด

หมายเหตุ : QR CODE มีโอกาสสร้างไม่สำเร็จในบางบริการของธนาคาร ที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารเมื่อทำ QR CODE เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกข้อมูล" จากนั้นให้ปิด-เปิด โปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้ง และสามารถใช้งานตามปกติได้เลย

ตัวอย่างเมื่อมีการขายและกดรับเงินประเภทอื่น เลือกประเภทเป็น พร้อมเพย์ตัวอย่างการแสดงข้อมูล ที่จอแสดงราคาจะแสดง QR CODE ตามที่ตั้งค่าไว้ ลูกค้าที่มารับบริการสามารถใช้ app ธนาคารเพื่อ scan QR CODE นั้นได้ทันที เหมือนกับที่ลูกค้า scan จากกระดาษแบบของเดิมทุกประการ

โดยการ scan QR CODE นี้จะยังเป็นในลักษณะการชำระแบบพร้อมเพย์ ที่ผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้กับธนาคารเหมือนเดิม ยังไม่ใช่การ scan ตามยอดที่รับชำระ โดยที่ลูกค้าที่มารับบริการยังต้องระบุยอดราคารวมด้วยตัวเองติดต่อสั่งซื้อจอราคาแบบนี้ได้เลย
ทางไฮเจียได้จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเหมาะสมที่สุดทั้งเรื่องราคา คุณภาพ และการรับประกัน การซัพพอร์ท รองรับกันได้ดีกับโปรแกรมไอเจีย 100% แบบที่จะไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

จากตัวอย่างทังหมดที่รีวิวไปนั้น จะเป็นจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียดของจอ 800 x 480 พิเซล มีปุ่มปรับระดับความสว่างได้ และที่สำคัญที่สุดคือ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้เพียงสาย USB เส้นเดียว (และต้องต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หลีกเลี่ยงการต่อผ่าน USB HUB เพราะ HUB จ่ายไฟไม่พอให้กับจออาจทำให้จอไม่ติด)

รองรับทุก Windows โดยเฉพาะ Windows 10 ไม่ต้องลงไดรเวอร์
** ควรอัปเตวินโดว์ให้เป็นล่าสุด เพื่อความสะดวกในการค้นหาไดรเวอร์

ในบางเครื่องที่ต้องลงไดรเวอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

การรับประกันเฉพาะตัวเครื่อง 1 ปี ไม่รวมสาย USB ชำรุด,, รับประกัน 7 วัน หากพบ dead pixel เปลี่ยนใหม่ให้ทันที

ราคาพร้อมส่ง 4,500 บาท ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง LINE ได้เลย
ขนาดของจอแสดงราคานี้

ฐาน = 16 x 15 cm
เฉพาะจอภาพ = 7 นิ้ว ตามเส้นทะแยงมุม
จอรวมกรอบด้านข้าง = 18 x 11.5 cm

ความสูงวัดจากฐานขึ้นมาถึงขอบด้านบน
สั้นที่สุด = 33 cm
สูงที่สุด = 44.5 cm

ตัวจอหมุนซ้าย และ ขวา ได้ แต่ไม่สามารถหมุนได้รอบ 360 องศา
สามารถปรับจอมุมเงยขึ้นได้ ประมาณ 20 องศา

ความยาวสาย USB ประมาณ 1.2 m

โปรแกรมไฮเจียจะมีอัปเดตให้ตามความเหมาะสมกับหน้างานร้านยาต่อไปให้อย่างต่อเนื่อง