📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

รายงาน ข.ย.11 v2 ครบจบทุกคำถามการตรวจ

รายงาน ข.ย.11 v2 ครบจบทุกคำถามการตรวจ

รายงาน ข.ย.11 การขายยาอันตรายตามที่ อ.ย. กำหนด โปรแกรมไฮเจียสามารถออกรายงานได้ทันทีและแสดงรายละเอียดครบถ้วนเพื่อให้การตรวจมาตรฐานร้านไปได้ด้วยความสะดวกและง่ายมาก


สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยตั้งค่าสินค้าให้เป็นยาที่ต้องทำรายงาน สามารถดูขั้นตอนก่อนได้ที่
คลิก รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11, ข.ย.12, ข.ย.13 | GPP

โดยมีข้อความแจ้งสรุปว่า จำนวนยกมาจากเดือนที่แล้วเท่าไร,, เดือนนี้ขายไปเท่าไร,, และ คงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีเท่าไร ,, หากล๊อตที่ยังไม่มีการขายเกิดขึ้นในเดือนนั้นจะมีข้อความแจ้งว่า "เดือนนี้ ไม่มีการขายล๊อตนี้"

จากข้อความสรุปจึงทำให้สะดวกขึ้นในการตรวจสอบเอกสาร และ สต๊อกของยาที่ต้องทำรายงาน โดยครบจบทุกคำถามการตรวจ GPP เกี่ยวกับ ข.ย.11

การพิมพ์รายงาน ข.ย.11 v2
ไปที่เมนูรายงาน -> รายงาน ข.ย. และเลือก ข.ย.11 v.2. ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ตัวอย่างฟอร์มรายงาน ส่วนของเงื่อนไขการสืบค้น จะมีให้เลือก ปีที่ขาย และ เดือนที่ขาย
โดยรายงานนี้โปรแกรมไฮเจียจะเริ่มประมวลผลให้เฉพาะตั้งแต่ที่มีการขายเกิดขึ้น ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เมื่อกดปุ่มดึงข้อมูล โปรแกรมไฮเจียจะแสดงรายการยาทั้งหมดที่มีการขายเกิดขึ้นในเดือนที่ระบุ และ ที่ไม่มีการขายเกิดขึ้นในเดือนนั้นด้วย (เฉพาะล๊อตที่ยังมีของอยู่)จากภาพตัวอย่าง ทดลองคลิกดูรายงาน ของสินค้า A ที่ไม่มีการขายเกิดขึ้นในเดือน 03/2564
ด้านบนของรายงาน จะมีการสรุปยอด ยกมาของเดือนที่แล้ว ,, ยอดที่ขายไปของเดือนนี้ ,, และ คงเหลือ ณ สิ้นเดือน

ตัวอย่าง สินค้า A ที่เดือน 03/2564 ยังไม่มีการขายเกิดขึ้น ในรายการของรายงาน จะแสดงข้อความว่า "เดือน 03/2564 ไม่มีการขายล๊อตนี้"ตัวอย่างสินค้า C มีการขายไปแล้ว 10 เม็ด ในเดือน 03/2564จึงเหมาะสำหรับการพิมพ์สรุปทุกสิ้นเดือน
ว่า ณ สิ้นเดือนนั้นมียาทั้งหมดกี่ล๊อตที่มีการขายเกิดขึ้น และมีทั้งหมดกี่ล๊อตที่ไม่มีการขายเกิดขึ้นบ้าง เพื่อพิมพ์ออกมาเก็บเข้าแฟ้มตามมาตรฐานร้านยา

หรืออาจจะเป็นการดูในเดือนปัจจุบันแบบ realtime ก็ได้เช่นกันในวันที่มีการตรวจเอกสารร้านยา ว่า ณ ขณะที่ดูรายงานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหน้าฟอร์มรายงานนี้จะมีปุ่ม "เดือนที่แล้ว" เพื่อเป็นตัวช่วยเลือกดูรายงานสรุปของเดือนที่แล้ว ตัวอย่างเช่น จะดูสรุปของเดือน 02/2564ตัวอย่าง สินค้า A ที่มีการขายไป 7 แผง ของเดือน 02/2564
มีข้อความสรุปรายเดือน 02/2564 ,, ยกมาเดือนที่แล้ว (01/2564) 199,, เดือนนี้ขายไป 7,, คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 192ตัวอย่าง สินค้า B ของเดือน 02/2564 ที่ไม่มีการขายเกิดขึ้น
สาเหตุที่ไม่มีการขายเกิดขึ้นอาจจะมาจาก เพิ่งทำรับสินค้าเข้ามา หรือ มีล๊อตก่อนหน้านี้ที่ยังขายไม่หมดเป็นต้น

ในตัวอย่าง มีการรับเข้ามา 2,000 เม็ด เมื่อวันที่ 2/2/2564 และในเดือนนั้นยังไม่มีการขายเกิดขึ้น,, ยอดยกมาของเดือนที่แล้ว = 0 (เพิ่งรับเข้าเดือนนี้ เดือนก่อนหน้านี้จึงไม่มียอดยกมา) และในรายงานจะมีข้อความว่า "เดือน 02/2564 ไม่มีการขายล๊อตนี้"