🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


วิธีการรับข้อความจากโปรแกรมไฮเจียไปยังมือถือของคุณ ผ่านบริการ LINE Notify

วิธีการรับข้อความจากโปรแกรมไฮเจียไปยังมือถือของคุณ ผ่านบริการ LINE Notify

โปรแกรมไฮเจีย สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยัง LINE ที่ท่านใช้งานได้เลย เช่น ส่งข้อความบอกการ login เข้าโปรแกรม, การทำสรุปบิลขายที่เกิดขึ้น, และการออกหรือปิดโปรแกรมไฮเจีย ของพนักงานพร้อมสรุปยอดขายทั้งหมด เป็นต้น

สิ่งที่ต้องมีคือ บัญชี LINE ของคุณที่มีการลงทะเบียนเมลและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้สำหรับการ login
หากยังไม่เคยลงทะเบียนเมล ให้ไปที่ LINE App : ตั้งค่า -> บัญชี ที่หัวข้อ อีเมลวิธีการสร้างช่องทางการการเชื่อมต่อกันระห่วาง โปรแกรมไฮเจีย และ LINE ของท่าน


เข้าเว็บไซต์ LINE Notify

ให้เข้าเว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th/ ให้เข้าเว็บนี้จากบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
คลิกที่ เข้าสู่ระบบ หรือ Login


ระบุเมล และ รหัสผ่าน ตามบัญชี LINE ของท่านให้ถูกต้อง และ คลิก Log in


เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อเดียวกับที่ใช้ใน LINE แสดงที่มุมขวาบน ให้คลิกที่ชื่อนั้นและเลือก หน้าของฉัน หรือ My page


เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "Generate token"


ในหน้านี้ให้เราตั้งชื่อ Token ให้เป็นชื่ออะไรก็ได้ และ คลิกเลือก 1-on-1 chat with LINE Notify และกดปุ่ม "Generate Token"


ตัวอย่าง Token ที่ LINE สร้างให้เรา ให้คลิกที่ Copy หรือนำไปวางไว้ในไฟล์เอกสารเพื่อบันทึกเก็บไว้ตามที่เราต้องการ


** Token ที่สร้างขึ้นนี้ LINE จะแสดงให้เราทราบแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถกลับมาดู Token นี้ได้อีก ดังนั้นหากคุณไม่ได้จัดเก็บ Token นี้ให้ทำการ Generate Token ใหม่ได้ ตามคำแนะนำด้านบนนี้อีกครั้ง

เปิดโปรแกรมไฮเจีย
ไปที่เมนูตั้งค่าตามตัวอย่างภาพนี้


วางรหัส Token ที่เราสร้างจากเว็บไซต์ในช่อง Token ตามตัวอย่าง


คลิกที่ปุ่ม "ทดสอบส่งข้อความ" เมื่อส่งสำเร็จจะมีแจ้ง เวลาที่ใช้ในการส่งได้สำเร็จ หน่วยจะเป็นวินาที ความเร็วในการส่งข้อความขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการ LINE


ให้เปิด LINE App จากมือถือของคุณเพื่อดูข้อความที่ทดสอบการส่ง ในช่อง Chat จะมีชื่อ LINE Notify ส่งข้อความหาคุณ


จากนั้นให้ตั้งค่าอื่น ๆ ตามที่ต้องการได้เลย และ กดปุ่มบันทึก และต้องปิดเปิดโปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้งเพื่อให้การตั้งค่านี้มีผล ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน


ตัวอย่างการส่งข้อความ LINE Notify
เหตุการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อมีการเข้าสู่ระบบโปรแกรมไฮเจียสำเร็จ


ตัวอย่างการรับข้อความ เมื่อยืนยันการขายเรียบร้อยแล้ว


ตัวอย่างการรับข้อความ เมื่อมีการออกหรือการปิดโปรแกรมไฮเจีย พร้อมสรุปยอดขายทั้งหมด


คำแนะนำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ รับข้อความแยก LINE กลุ่ม
การรับข้อความเข้า LINE กลุ่ม และการรับข้อความแยกสาขา

เกี่ยวกับความปลอดภัยของ TOKEN และ บริการ LINE Notify
| LINE Notify คือ บริการที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการที่ให้บริการโดย LINE ที่ชื่อ "LINE Notify"

| LINE Notify นี้เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากค่าบริการ Internet ของคุณ

| ในโปรแกรมไฮเจียจะมีการเข้ารหัส TOKEN ให้เป็นข้อความที่ไม่สามารถอ่านค่าได้ ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลโปรแกรม

| และ TOKEN ที่บันทึกจะมีผลสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น, หากมีการนำข้อมูลไฮเจียไปเรียกคืนเข้าเครื่องอื่น, TOKEN ที่บันทึกนี้จะถูกลบอัตโนมัติ

| การส่งข้อความ อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ LINE และ ผู้ให้บริการ Internet , ซึ่งอาจมีบางครั้งที่ส่งข้อความไม่สำเร็จ หรือ การปิดเซิร์ฟเวอร์ ของ LINE

| การส่งข้อความ มีการเข้ารหัส SSL และ ขั้นตอนตามมาตรฐานของ LINE และความปลอดภัยของการส่งข้อมูลผ่านทาง Internet

| การส่งข้อความ จะส่งไปยังระบบของ LINE โดยตรง ได้เพียง 1 LINE Account เท่านั้น ตาม TOKEN ที่ท่านระบุมา

| การส่งข้อความ จะไม่มีการผ่านหรือบันทึกหรือการพักข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ใด ๆ นอกเหนือจากระบบของ LINE

| ต้องเก็บรักษา TOKEN ของคุณไม่ให้ผู้อื่นทราบ หากมีความไม่แน่ใจให้ ยกเลิก TOKEN ที่เว็บไซต์ notify-bot.line.me จากนั้นให้สร้าง TOKEN ใหม่อีกครั้ง

| โปรแกรมไฮเจียขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี หากมีการแอบอ้างโดยบุคคลอื่น ที่นำ TOKEN ของคุณไปใช้งาน หรือ มีข้อมูลรั่วไหลจากการให้บริการของ LINE

 

 

MOST RECENT