📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การกำหนดจำนวนวันของการตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุขณะทำขาย

การกำหนดจำนวนวันของการตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุขณะทำขาย

ที่หน้าขายสินค้าจะมีการตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ จะแจ้งบอกเป็นในรูปแบบป้ายข้อความ และ สีอักษร โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นการตรวจสอบที่ 180 วัน หรือ 6 เดือน และยังสามารถแก้ไขจำนวนวันได้ด้วยตัวเองตามทีต้องการ

วิธีการตั้งค่า
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน การใช้งานเบื้องต้น

ค่าเดิมของโปรแกรมจะกำหนดไว้ที่ 180 วัน (หรือ 6 เดือน) จากภาพตัวอย่างจะทดลองกำหนดเป็น 240 วัน หรือ 8 เดือน ที่จะให้แจ้งบอกขณะทำขายว่าสินค้าที่กำลังจะขายนั้นใกล้หมดอายุตามที่ระบุไว้แล้วหรือไม่ตัวอย่างขณะทำขายสินค้าที่มีวันหมดอายุน้อยกว่า 240 วันและกรณีที่สินค้าหมดอายุไปแล้ว จะมี popup แสดงบอก ตามตัวอย่างนี้