📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

บันทึกช่วงอายุของลูกค้า เพื่อทำสถิติการขาย

บันทึกช่วงอายุของลูกค้า เพื่อทำสถิติการขาย

การดูรายงานสรุปยอดขายแยกตามอายุของลูกค้าที่มาซื้อยาในร้าน โดยจะมี 2 กรณีคือ

1. กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว มีการบันทึกวันเดือนปีเกิด
2. กรณีลูกค้าทั่วไป (ไม่ได้เป็นสมาชิก) เราสามารถระบุช่วงอายุได้เพื่อระบุว่าบิลนี้ขายให้กับลูกค้าทั่วไปในช่วงอายุประมาณเท่าไร

การระบุช่วงอายุระหว่างการทำขายนี้จะต้องทำการตั้งค่าที่หน้าขายสินค้า เมื่อกดรับเงินจะมีหน้าต่างให้ระบุช่วงอายุแสดงขึ้นมาให้เลือกก่อน จากนั้นค่อยทำรับเงินตามปกติ

วิธีการตั้งค่า
ที่หน้าขายสินค้า ให้ไปที่แท็บตั่งค่า และติ๊กถูกตามในภาพด้านล่างนี้เมื่อทำขายไม่ว่าจะเป็นขายให้ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก หรือ ทำขายให้สมาชิกแต่ไมไ่ด้ระบุวันเดือนปีเกิด เมื่อกดรับเงินจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เราระบุช่วงอายุ ตามตัวอย่างนี้เมื่อระบุช่วงอายุแล้วให้คลิกปุ่มยืนยันข้อมูล หรือ กด enter จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการรับเงินตามปกติการดูรายงาน
ให้ไปที่เมนูรายงาน -> ขายตัวอย่างกราฟรายงานสรุปยอดขาย แยกตามช่วงอายุ สามารถกดเงื่อนไขช่วงวันที่ หรือ ประเภทสินค้า ได้ตามต้องการการตรวจสอบ/แก้ไข ช่วงอายุที่บิลขาย
ให้ไปที่เมนูขาย -> ตรวจสอบ แก้ไข ยกเลิก บิลขายสินค้าคลิกปุ่ม ดู/แก้ไข บิลขายที่ต้องการตรวจสอบหรือบิลที่จะแก้ไขช่วงอายุ จากนั้นให้ไปที่แท็บ ช่วงอายุ สามารถคลิกเลือกช่วงอายุได้ตามต้องการ และกดปุ่มยืนยันการแก้ไขตามปกติได้เลยตัวอย่างข้อมูลลูกค้าที่ระบุวันเดือนปีเกิด
กรณีที่ระบุวันเดือนปีเกิด จะมีการบันทึกช่วงอายุให้อัตโนมัติ หรือ กรณีที่มีเพิ่มทีหลัง หรือ มีการแก้ไขวันที่ใหม่ ระบบก็จะคำนวนช่วงอายุและอัปเดทข้อมูลให้อัตโนมัติย้อนหลังทุกบิลที่ลูกค้ามาซื้อ