📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

วิธีปรับระดับความเข้ม , สปีด เครื่องพิมพ์ฉลาก

วิธีปรับระดับความเข้ม , สปีด เครื่องพิมพ์ฉลาก

เราสามารถปรับระดับความเข้มสีดำของอักษรต่าง ๆ ในการพิมพ์ฉลากยา หรือ ป้ายราคาบาร์โค้ด ประเภทเครื่องพิมพ์ที่ความร้อน (เทอร์มอล) ได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

ส่วนใหญ่การปรับระดับความเข้มนี้มักจะเป็นการลดความเข้มลง อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ในระหว่างที่พิมพ์ เช่น ตัวสติกเกอร์ฉลากมีออกมาแบบกระตุก หรือ ตัวสติกเกอร์ติดในเครื่องออกมาไม่หมด จนเครื่องพิมพ์ error มีไฟสีแดงกระพริบ หรืออาจทำให้ข้อความในฉลากกระโดด feed กระดาษไม่ตรงดวง หรือแม้กระทั่งเส้นบาร์โค้ดเข้มเกินไปจนทำให้บางเส้นดูเหมือนทับซ้อนกันทำให้สแกนบาร์โค้ดไม่ได้ เป็นต้น

สาเหตุหลักคือ สารเคลือบที่อยู่บนเนื้อสติกเกอร์แบบเทอร์มอล เมื่อโดนความร้อนจากเครื่องพิมพ์จะทำให้เกิดสีดำนั้น โดนความร้อนมากเกินไป

วิธีปรับระดับความเข้ม
ให้ไปที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ชื่อเครื่องพิมพ์ฉลากที่เราใช้งานเลือก Printing preferences (หน้าเดียวกับที่เราตั้งค่าขนาดสติกเกอร์ 80x50mm) ให้ไปที่แท็บม้วนฉลาก ตามตัวอย่างตามภาพด้านล่างนี้ภายใต้หัวข้อตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ให้เราติ๊กออก ที่หัวข้อ "ใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน" เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับระดับความเข้มได้เอง

ที่หัวข้อ ความเข้ม ให้ทดลองปรับเป็นระดับ 6 และ กดปุ่ม OK จากนั้นทดสอบการพิมพ์ฉลากอีกครั้งหนึ่ง

หากสีดำติดเครื่อง ก็ให้กลับมาปรับลดระดับลงทีละ 1 และทดสอบทีละครั้งจนกว่าจะได้ระดับที่พิมพ์แล้วไม่ติด
หรือกรณีที่พบว่าสีดำจางมากเกินไปแต่การพิมพ์ไม่ได้ติดเครื่อง ก็ให้ลองเพิ่มเป็น 7 8 ....

จนได้ค่าความเข้มที่เหมาะสมกับฉลากยาม้วนนั้น
คำแนะนำ: ไม่ควรเร่งความเข้มจนมากเกินความจำเป็น เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์น้อยลงได้ ระดับความเข้มก็คือระดับความร้อนที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ลงเนื้อสติกเกอร์นั่นเอง ยิ่งเร่งให้เข้มมาก ก็หมายถึงเร่งให้หัวพิมพ์ร้อนมากขึ้น


ทั้งนี้ หากพบว่าการปรับระดับความเข้มในระดับที่พิมพ์แล้วสีดำไม่ติดเครื่องเรียบร้อยดีแล้ว พบว่าสีดำนั้นจางมากเกินไปจนไม่สามารถอ่านอักษรได้ อาจจะต้องติดต่อผู้จัดหน่ายสติกเกอร์ฉลากยา เพราะสติกเกอร์ม้วนนั้นอาจมีปัญหาที่สารเคลือบเทอร์มอล