📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ซ่อมแซมไฟล์ของระบบวินโดว์เบื้องต้น ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

ซ่อมแซมไฟล์ของระบบวินโดว์เบื้องต้น ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

เครื่องที่มีอาการค้างเป็นบางจังหวะหรือมีอาการรวนในลักษณะแปลก ๆ หรืออาจจะมีอาการหลังวินโดว์อัปเดท อาจจะมาจากไฟล์ระบบของวินโดว์ผิดปกติ เราสามารถทำคำสั่งให้วินโดว์ตรวจสอบและซ่อมแซมด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ได้เลย

อาจใช้เวลา 30-60 นาทีโดยประมาณ ระหว่างที่ดำเนินการนี้ควรงดทำอย่างอื่นบนคอมพิวเตอร์

ให้ทดลองทำตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกขวาที่ปุ่ม start menu ของวินโดว์ และคลิกที่ Windows PowerShell (Admin)2. จะมีหน้าต่างให้ยืนยันการเปิด Windows PowerShell ให้คลิก Yes3. หน้า Windows PowerShell จะมีลักษณะตามในภาพด้านล่างนี้ ให้พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow และกด Enter4. จะเริ่มสแกนไฟล์ในระบบของวินโดว์ หากมีอะไรผิดปกติอาจมีการซ่อมแซม (Repair) ให้เบื้องต้น ขั้นตอนนี้ให้รอจนกว่าจะครบ 100% อาจใช้เวลา 15-30 นาที5. เมื่อครบ 100% เรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดและสามารถซ่อมแซมได้ ก็จะมีข้อความแจ้งให้เราทราบ ให้ปิด หน้า Windows PowerShell และ Restart คอมพิวเตอร์ ได้เลย
กลับมาให้ทดลองใช้งานตามปกติวินโดว์ของเราอาจจะมีการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในขั้นตอนดังกล่าวหากระบบวินโดว์มีอาการเสียหายรุนแรกอาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ วิธีที่ดีที่สุดอาจต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่

จะลง Windows ใหม่ ต้องทำอะไรกับโปรแกรมไฮเจียบ้าง


อย่าลืมอัปเดทวินโดว์อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

การตรวจสอบ Windows Update อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน