📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ช่วยทำรายงานไทยชนะ รายชื่อลูกค้า เบอร์โทร เวลา ที่มาใช้บริการ

ช่วยทำรายงานไทยชนะ รายชื่อลูกค้า เบอร์โทร เวลา ที่มาใช้บริการ

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน นอกจากบน app ของระบบไทยชนะแล้วสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน smartphone ยังมีอีกวิธีนึงที่ใช้แบบ manual คือ การเขียนมือ ด้วยการให้ลูกค้าเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ วันเวลาที่มาใช้บริการ

ในไฮเจีย มี ระบบสมาชิก ที่มีการบันทึกให้อยู่แล้วว่ามีลูกค้าท่านใดบ้างที่มาใช้บริการ

ทางไฮเจียจึงนำความสามาถเดิมตรงนั้น มาประยุกต์ใช้ข้อมูลมาสร้างตัวช่วยในการทำรายงานดังกล่าว ออกมาในรูปแบบ excel แบบง่าย ๆ โดยในรายงานจะแสดงเพียง ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ วันที่เวลาที่มาใช้งานบริการ เท่านั้น เพื่อนำไฟล์ excel หรือ พิมพ์ออกมาในรูปแบบ A4 ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีความต้องการใช้ข้อมูลนั้น ๆในระหว่างที่ขอข้อมูลลูกค้าเพื่อมาบันทึกลงบิลขาย ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลชื่อเบอร์โทรนี้ อาจถูกนำไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของระบบไทยชนะ

การส่งออกรายงาน
ให้ไปที่เมนูรายงาน -> ขายจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นสัปดาห์นี้ สามารถกดเลือกช่วงเวลาที่กว้างขึ้นได้ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ตกลงจากนั้นจะมีการถามเรื่องการ save as... สำหรับการบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel , ตัวอย่างไฟล์ excel ที่ส่งออกมาจะเป็นในลักษณะนี้