📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

พิมพ์บัตรแพ้ยา - เทมเพลต - GPP

พิมพ์บัตรแพ้ยา - เทมเพลต - GPP

สามารถกดพิมพ์บัตรแพ้ยา แบบเป็นเทมเพลตออกมาใช้งานได้เลยจากโปรแกรม โดยสามารถใช้กระดาษแข็งขนาด A4 เลือกใช้สีต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

วิธีการพิมพ์
ให้ไปที่เมนูขาย -> พิมพ์บัตรแพ้ยา


ฟอร์มพิมพ์บัตรแพ้ยา จะมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ พิมพ์ด้านหน้า (A) และ พิมพ์ด้านหลัง (B) จะมีให้เลือกพิมพ์แบบเต็ม A4 จะมีทำบัตรได้ 5 บัตร, หรือจะกดพิมพ์แบบบัตรเดียวก็ได้

ให้กดพิมพ์ด้าน A ก่อน


ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ด้าน A


เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วให้สังเกตุว่ากระดาษที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ของเรา ออกมาในด้านใด, ให้พลิกกระดาษอีกด้านว่าง ๆ และใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่อง เพื่อพิมพ์ด้าน Bตัวอย่างก่อนพิมพ์ ด้าน B


เมื่อพิมพ์ทั้ง 2 ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดบัตรแพ้ยา ที่ด้าน A โดยให้ตัดตามรอยเส้นปะ ที่มีสัญลักษณ์กรรไกร ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ตัวอย่างการพิมพ์จริง ด้วยกระดาษแข็งสีฟ้าขนาด A4