📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

สินค้าควบคุม จำกัดปริมาณการขายต่อวัน

สินค้าควบคุม จำกัดปริมาณการขายต่อวัน

การกำหนดปริมาณการขายที่สินค้า เพื่อจำกัดการมาซื้อของลูกค้า 1 ท่าน ให้ซื้อได้ไม่เกินจำนวนที่เราต้องการต่อวัน

กำหนดที่ฟอร์มรายการสินค้า
เมนูสินค้า -> รายการสินค้า ฟอร์มหลักที่จัดการข้อมูลสินค้า จะมีแท็บแยกออกมาต่างหาก สินค้าควบคุม สามารถติ๊กได้ว่า สินค้านี้ควบคุมจำนวนการขายต่อวัน และ มีช่องให้ระบุว่าวันละไม่เกินกี่หน่วย การตั้งค่านี้ เมื่อทำขายจะบังคับให้ลงข้อมูลลูกค้า

จากภาพตัวอย่าง กำหนดให้ขายได้ไม่เกิน 10 แผ่น ต่อวัน ต่อลูกค้า 1 คนการสืบค้นข้อมูลเดิม มีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยหาว่ามีสินค้าไหนบ้างที่ควบคุมจำนวนการขาย เพื่อสะดวกในการแก้ไขสถานะนี้ย้อนหลังการขายสินค้าที่ควบคุมจำนวน
เมื่อมีการลงรายการสินค้า หากยังไม่ได้เลือกลูกค้าจะมีการแจ้งเตือนตามตัวอย่างภาพนี้ พร้อมทั้งบอกรายละเอียดต้องลงข้อมูลลูกค้า ได้ทั้งเลือกจากลูกค้าเดิมในระบบสมาชิก หรือ สร้างใหม่ หากไม่ลงข้อมูลลูกค้าจะไม่สามารถกดปุ่มรับเงินได้ จากนั้นทำขายตามปกติได้เลย


ถ้าลูกค้าซื้อไปครบจำนวนแล้ว
ตัวอย่างเช่น เมื่อเช้ามาซื้อไปแล้ว 10 แผ่น ตอนเย็นมาซื้ออีก 10 แผ่น จะมีการแจ้งเตือนตามภาพด้านล่างนี้ และจะไม่สามารถยืนยันการรับเงินได้ หรือ ไม่สามารถทำขายได้นั้นเอง ต้องให้ลูกค้ามาซื้อในวันถัดไป