📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A4, A5, Slip

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A4, A5, Slip

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์จากโปรแกรมไฮเจีย มีทั้งแบบ A4 เต็มรูปแบบ, A4 แบบประหยัด, A5 และ แบบ slip ใบเสร็จรับเงินทั้งขนาด 80mm และ 58mm

วิธีพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ
A4 เต็มรูปแบบ


A4 แบบประหยัด


A5


slip ขนาด 80mm


slip ขนาด 58mm