📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

เทคนิคสั่งพิมพ์เอกสาร แบ่งครึ่ง A4 จะได้ A5

เทคนิคสั่งพิมพ์เอกสาร แบ่งครึ่ง A4 จะได้ A5

การสั่งพิมพ์เอกสารไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ รายงานต่าง ๆ ในรูปแบบขนาด A4 วันนี้มีเทคนิคมานำเสนอในการสั่งพิมพ์แค่ ครึ่ง A4 ก็พอ ซึ่งครึ่งของ A4 ในขนาดมาตรฐานก็คือกระดาษ A5 นั่นเอง*** ตัวอย่างการตั้งค่าต่อไปนี้ อ้างอิงจากเครื่องพิมพ์ Inkjet ยี่ห้อ EPSON L serial ซึ่ง รูปแบบการตั้งค่า หรือ คำสั่งการสั่งพิมพ์แบบครึ่ง A4 ในเครื่องพิมพ์แต่ละยี่ห้ออาจจะแตกต่างกันออกแบบ แต่ใช้หลักการเดียวกันได้

การพิมพ์ด้วยเทคนิคนี้ เหมาะสำหรับการเลือกเป็นเป็นแบบประหยัดเป็นครั้งคราวเท่านั้น เพราะ ไม่ได้มีการเปลี่ยนขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ เรายังใช้ขนาด A4 แบบปกติอยู่ตามเดิม
หลักการอยู่ที่เครื่องพิมพ์
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินขนาด A4 เพื่อเรากดปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" และกดปุ่ม Print ที่หน้าจอเลือกเครื่องพิมพ์ ก็จะเป็นการสั่งพิมพ์แบบปกติกรณีที่ต้องการแบ่งครึ่งกระดาษ A4 ก่อนกด Print ให้คลิกที่ปุ่ม Preferences ของเครื่องพิมพ์ A4 ที่เรากำลังจะพิมพ์ตัวอย่างที่หน้า Printing Preferences ของ EPSON ที่แท็บ "ระบบการพิมพ์" จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าจะพิมพ์ลง 1 หน้า แบบแบ่ง 2 ตามตัวอย่างในภาพนี้


ซึ่งในเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่น ๆ อาจจะใช้คำเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ยี่ห้อ HP อาจจะมีการตั้งค่า Multiple pages per sheet ได้ ก็คือ ให้แบ่งหน้าได้ในกระดาษ A4 ใบเดียว ซึ่งอาจจะเลือกได้อีกว่าใน 1 ใบ จะแบ่งเป็นกี่หน้า เช่น Pages per sheet = 2 3 4 เป็นต้น

จากภาพด้านบนของ EPSON ก็มีตัวเลือกเช่นกันจะเป็น 2 3 4 หน้าในกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งขนาด A5 ที่เราต้องการนั้นคือการแบ่งครึ่ง A4 ฉนั้นการเลือกจำนวนที่จะแบ่งนี้ ต้องเลือกเป็นแบ่ง 2 นั่นเอง

ทดสอบการพิมพ์แบบ แบ่ง 2 ในกระดาษใบเดียว ผลที่ได้ก็คือ มีการย่อสิ่งทีจะพิมพ์เดิมให้เล็กลง และ ถูกวางในแนวนอนตามแนวขวาง ตามตัวอย่างในภาพด้าล่างนี้


มุมมองแบบเต็มจากการสั่งพิมพ์ออกมาเป็น A4 ทั้งแผ่น จะเห็นว่าครึ่งบนก็คือ เอกสารที่เราสั่งพิพม์ออกมาตามที่ตั้งค่า แบ่ง 2 แต่เนื่องจากเอกสารที่พิมพ์ในตัวอย่างนี้มีเพียง 1 หน้า จึงออกมาแค่ครึ่งบน

แต่ถ้าเอกสารที่สั่งพิมพ์มี 2 หน้า การพิมพ์จะได้ทั้งครึ่งบน และ ครึ่งล่าง ถ้าตัดแบ่งครึ่ง A4 ออกมาก็จะได้ A5 2 ใบนั่นเอง
ด้วยเทคนิคดังกล่าว เราสามารถใช้ได้กับทุกงานพิมพ์ A4 ทั้งหมด รวมไปถึงรายงานต่าง ๆ ด้วย

เช่นตัวอย่าง การพิมพ์ใบสั่งซื้อ สมมติว่าการพิมพ์ใบสั่งซื้อครั้งนี้จะใช้ A4 จำนวน 2 แผ่น เพราะมีรายการ 2 หน้า ถ้าใช้เทคนิคดังกล่าว แบ่งครึ่ง A4 เราจะใช้แค่ A4 เพียง 1 แผ่นเท่านั้น