โปรแกรมร้านยาไฮเจีย พัฒนาขึ้นมากจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟ มีเรื่องการดู/พิมพ์รายงาน ต่าง ๆ จึงต้องติดตั้ง Microsoft Report Viewer ด้วยเสมอ ซึ่งเว็บไซต์นี้มีปุ่มให้ดาวน์โหลด MS Report Viewer อยู่ข้าง ๆ กับปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจีย เลย

ติดตั้งครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานใหม่ หรือ ผู้ที่เพิ่งลงวินโดว์ใหม่ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจียไปติดตั้งแล้ว อย่าลืมติดตั้ง MS Report Viewer ด้วยเสมอ