🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง Microsoft Report Viewer

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง Microsoft Report Viewer

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย พัฒนาขึ้นมากจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟ มีเรื่องการดู/พิมพ์รายงาน ต่าง ๆ จึงต้องติดตั้ง Microsoft Report Viewer ด้วยเสมอ ซึ่งเว็บไซต์นี้มีปุ่มให้ดาวน์โหลด MS Report Viewer อยู่ข้าง ๆ กับปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจีย เลย

ติดตั้งครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานใหม่ หรือ ผู้ที่เพิ่งลงวินโดว์ใหม่ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจียไปติดตั้งแล้ว อย่าลืมติดตั้ง MS Report Viewer ด้วยเสมอ

 

 

MOST RECENT