📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการขาย GPP

แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการขาย GPP

สามารถทำแบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกบูธ การติดป้ายโฆษณา แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในร้านได้เลยในโปรแกรมไฮเจีย เป็นส่วนนึงของงาน GPP ร้านยา

การทำบันทึก
ไปที่เมนูขาย -> แบบบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตัวอย่างของฟอร์มจะเป็นในลักษณะ list รายการ สามารถดูได้ตามเงื่อนไขช่วงวันที่ได้ หากต้องการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มกิจกรรมใหม่"ตัวอย่างการคีย์ข้อมูลการติดป้ายสื่อโฆษณาในร้าน ให้กรอกข้อมูลได้ตามต้องการ หรือ ตามความเหมาะสม เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูลจะเห็นว่ามีรายการขึ้นมาแล้ว 1 รายการ หากต้องการแก้ไขข้อมูล หรือ อัปเดทสถานะของกิจกรรมว่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ปิดสถานะแล้ว หรือลบรายการนั้น ๆ ออกให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ท้ายรายการนั้น ๆ

หากต้องการพิมพ์รายงานแบบกิจกรรม สามารถคลิกได้ที่ ปุ่มรายงาน A4 ด้านล่างตัวอย่างรายงาน

 

 

MOST RECENT