🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


กราฟสรุปยอดขายประจำปี เทียบกับปีอื่น มีแยกไตรมาส

กราฟสรุปยอดขายประจำปี เทียบกับปีอื่น มีแยกไตรมาส

ไฮเจียเพิ่มกราฟรายงานใหม่ 2 รายงาน เป็นรายงานสรุปการขายประจำปี ที่เลือกปีได้ 2 ปี เทียบกันได้ในลักษณะกราฟแท่ง เช่น ดูอัตราการการเติบโตของยอดขายในปีนี้ทั้งปี เทียบกับปีที่แล้ว หรือ เทียบกันในปีอื่น ๆ ตามต้องการ

ไปที่เมนูรายงาน
ตามตัวอย่างในภาพนี้มีกราฟมาใหม่ 2 รายงาน


- สรุปยอดขายทั้งปี เทียบกับปีอื่น จะแสดงครบทัง 12 เดือน- สรุปยอดขาย แยกตามไตรมาส เทียบกับปีอื่น แสดงเป็น 4 ไตรมาส (3 เดือน)