📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

กรณีต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน เข้าเครื่องพิมพ์สลิปโดยตรง

กรณีต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน เข้าเครื่องพิมพ์สลิปโดยตรง

กรณีต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน (สาย RJ11 คล้ายหัวโทรศัพท์บ้าน) เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์สลิปโดยตรง โดยที่ไม่ผ่านตัวแปลง USB

การเชื่อมต่อแบบดังกล่าวขั้นตอนในการเปิดลิ้นชักเก็บเงินจะเกิดขึ้นหลังจากมีการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินเท่านั้น อาจจะเหมาะกับการเข้มงวดเรื่องการยืนยันการขาย ของพนักงานหน้าร้าน และ การบังคับให้พิมพ์สลิปใบเสร็จทุกบิล ก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถทอนเงินได้

คำแนะนำนี้เป็นการแสดงตัวอย่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อสั่งเปิดลิ้นชักเมื่อมีการพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางรุ่นไม่ต้องตั้งค่าก็สามารถเปิดลิ้นชักได้เลย หากหน้า "Printing Preferences" (ตามตัวอย่างในคำแนะนำด้านล่างนี้) อาจไม่ตรงกับรุ่นที่ผู้ใช้งานเลือกมาใช้ ต้องติดต่อไปยังผู้จำหน่ายเพื่อสอบถามวิธีการ

การต่อสาย RJ11 เข้าเครื่องพิมพ์
สำหรับลิ้นชักเก็บเงินที่มี port มาตรฐานแบบ RJ11 หรือที่คล้ายกับหัวโทรศัพท์บ้าน สามารถนำไปต่อเข้ากับเครื่องพิพม์ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป ทั้งในแบบขนาด 58mm หรือ 80mm ได้เลยเกือบทุกรุ่นเครื่องพิมพ์ด้านหลังจะมีช่องดังกล่าวอยู่ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ต้องตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สลิปเพิ่มเติม (ในบางรุ่น)หลังจากที่ลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Control Panel -> View devices and printersคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินตามยี่ห้อ/รุ่น ที่ใช้งานแล้วเลือก "Printing Preferences"ค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวกับ Cash Drawer จะมีให้ตั้งค่าว่าให้มีการสั่งเปิดลิ้นชักเมื่อใด เช่น Open before printing เป็นต้น ซึ่งในแต่ละยี่ห้ออาจมีหัวข้อหรือตำแหน่งที่แตกต่างกัน แต่จะใช้หลักการของการตั้งค่านี้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นในภาพด้านล่างนี้ จากนั้นกดปุ่ม OK ได้เลยอาจะทดสอบ Print Test Page เพื่อพิมพ์ทดสอบจาก windows และ ตรวจสอบว่าลิ้นชักเปิดออกหรือไม่

ทดสอบเครื่องพิมพ์ ด้วยการ Print Test

เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

**** เครื่องพิมพ์ในแต่ละรุ่นอาจมีวิธีตั้งค่าเกี่ยวกับลิ้นชักที่ไม่เหมือนกัน หาก Print Test Page แล้วพบว่าลิ้นชักไม่เปิดออก แนะนำให้สอบถามไปยังผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์เพื่อขอวิธีการที่ถูกต้อง

ที่โปรแกรมไฮเจีย

การตั้งค่าต่อไปนี้ต้อง login เข้าโปรแกรมด้วยชื่อ admin หรือ พนักงานสิทธิ์ผู้จัดการร้าน

โดยจะเป็นการกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับพนักงานที่ต้อง login ใช้โปรแกรม

เนื่องด้วยต้องมีการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน (ยืนยันการขายก่อน) จากนั้นลิ้นชักจะเปิดออกเพื่อทอนเงิน จึงต้องตั้งค่ารูปแบบการใช้งานที่เข้มงวดด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ จัดการพนักงาน ในเมนูบุคคลสำหรับมือใหม่ยังไม่เคยจัดการหรือสร้างพนักงานในระบบมาก่อน มีคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดังนี้
จัดการ ข้อมูลพนักงาน (user) | สิทธิ์การใช้โปรแกรม

ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุดเมื่อสร้างพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้สังเกตุที่แท็บสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม จะมีตัวเลือกให้ติ๊กว่า ให้เปิดลิ้นชัก หลัง "ยืนยัน" การขายแล้วเท่านั้น จากนั้นกดบันทึกข้อมูลได้เลย

เพิ่มการตั้งค่าว่าให้พิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่ยืนยันการขาย ในหน้าขายสินค้าให้สังเกตุที่แท็บ ตั้งค่า จะมีตัวเลือกให้ติ๊กว่า พิมพ์สลิปใบเสร็จอัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์สลิปสามารถกำหนดให้โปรแกรมไฮเจียรู้ว่าการพิมพ์สลิปจะให้พิมพ์ที่เครื่องไหน เพื่อที่จะสามารถพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่มีการถามให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์
การกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ไฮเจียรู้จักเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทดลอง login ด้วยพนักงานดังกล่าวเพื่อใช้งานได้เลย

step การทำขายจะเป็นดังนี้
เมื่อกดปุ่มรับเงิน ที่หน้าต่างรับเงินให้สังเกตุปุ่มที่ยืนยันการขายจะมีข้อความแสดงว่า "ยืนยันการรับเงิน" นั่นหมายความว่าต้องแน่ใจกำลังยืนยันการขายนี้ เพื่อให้เกิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นลิ้นชักจะเปิดออกตามคำสั่งของเครื่องพิมพ์เมื่อกด Enter หรือ คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการรับเงิน" จะมีหน้าต่างให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง หากกดปุ่ม "Yes" จะเป็นการยืนยันการรับเงินทันที และ step นี้จะมีการสั่งพิมพ์สลิปใบเสร็จ ตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นลิ้นชักจะเปิดออกหน้าต่างรับเงินจะยังคงอยู่ เพื่อให้ทอนเงิน หรือดูจำนวนเงินทอนให้ลูกค้า (step นี้ กดยกเลิกไม่ได้แล้ว มีการยืนยันการขายไปแล้ว) ให้สังเกตุที่ปุ่มข้อความจะเปลี่ยนเป็น "ทอนเงินเสร็จสิ้น" หน้าต่างนี้ก็จะถูกปิดลงและเป็นการจบ step การขายบิลนี้เรียบร้อย