📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตั้งค่าให้รายงาน ข.ย. แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าให้รายงาน ข.ย. แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน ข.ย. ทั้ง 3 รายงานหลักที่ใช้งานกัน สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของยาเพิ่มเติมได้ คือ ข.ย. 9 ให้แสดง EXP ของล๊อตที่ซื้อมาในช่องเลขที่ล๊อต และ ข.ย. 10 และ 11 ให้แสดงเลขบัตรประชาชนของผู้มาซื้อ ที่ช่องผู้ซื้อ

การตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือ ความต้องการให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน หรือ สสจ.พื้นที่ ต้องการข้อมูลดังกล่าวในรายงาน อาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งค่ากันทุกคนสำหรับมือใหม่ หรือ ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้เตรียมข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการพิมพ์รายงาน ข.ย. ศึกษาคำแนะนำที่ link ด้านล่างนี้
รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11 | GPP


การตั้งค่า
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้เลือกหรือติ๊ก ตามหัวข้อรายงานที่ต้องการให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม F3 บันทึก ข้อมูลได้เลยเมื่อทดสอบการพิมพ์ ข.ย.9 จะเห็นว่ามี EXP แสดงที่ช่องเลขล๊อตเมื่อทดสอบการพิมพ์ ข.ย.11 จะเห็นว่ามีเลขบัตรประชนชนของผู้ซื้อ แสดงที่ช่องผู้ซื้อ