📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ไฮเจียรู้จัก

การกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ไฮเจียรู้จัก

งานหน้าร้านอาจมีการใช้เครื่องพิมพ์หลายเครื่อง หลายประเภท สำหรับการพิมพ์ต่าง ๆ เช่น พิมพ์สลิป พิมพ์ฉลาก พิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์รายงาน พิมพ์ใบเสร็จ A4 เราสามารถกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ที่เราใช้งาน ในโปรแกรมไฮเจีย เพื่อที่จะสะดวกในการสั่งพิมพ์ได้ถูกเครื่อง มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้หน้าต่างการตั้งค่า จะแบ่งเป็นหัวข้อประเภทงานพิมพ์ต่าง ๆ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ ให้คลิกเลือก ชื่อเครื่องพิมพ์ที่เราใช้งานให้ตรงกับงานในแต่ละหัวข้อ และกดปุ่มบันทึกได้เลยกรณีที่มีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ หรือ ในบางครั้งชื่อเครื่องพิมพ์เหล่านั้นถูกเปลี่ยนชื่อ ให้กลับมาตรวจสอบและกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์นั้น ๆ ใหม่อีกครั้งที่การตั้งค่าดังกล่าว