ทดสอบการพิมพ์ ด้วย Print Test Page ก่อนใช้งานในโปรแกรม

ทดสอบการพิมพ์ ด้วย Print Test Page ก่อนใช้งานในโปรแกรม

หลักการการสั่ง Print ในโปรแกรมไฮเจีย เป็นเพียงแค่การส่งลำดับการ Print ไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

การทดสอบการพิมพ์ หรือ Print Test Page จาก Windows เป็นการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์นั้น ๆ ทำงานปกติ พิมพ์ออกมาได้จริง พิมพ์ได้ถูกต้อง

เมื่อติดตั้งไดรเวอร์แล้วควรทดสอบเครื่องพิมพ์ก่อนนำไปใช้งานจริงในโปรแกรมไฮเจีย

ไปที่ Control Panel
คลิกที่ start menu แล้วพิมพ์ค้นหา Control Panel
จากนั้นคลิกที่ Veiw devices and printers หรือ devices and printersในหัวข้อ Printers จะแสดงเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่มีอยู่ใน Windows ของเรา ให้คลิกขวา ที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการทดสอบพิมพ์ และ เลือก Printer propertiesในหน้าต่าง Properties ปุ่ม Printer Test Page มักจะอยู่ในแท็บแรก General ให้คลิกปุ่มนั้นได้เลยหากเครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ข้อความทดสอบออกมาได้ feed กระดาษได้ถูกต้อง แสดงว่าเครื่องพิมพ์ทำงานปกติ

โปรแกรมไฮเจียก็จะสั่งพิมพ์งานต่างๆ ได้เลยถ้าหากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ หรือ พิมพ์แล้ว feed ไม่ตรง แสดงว่าอาจมีปัญหาที่ไดรเวอร์ ก็จะทำให้โปรแกรมไฮเจียสั่งพิมพ์ไม่ได้เช่นกัน หรือ พิมพ์แล้ว feed กระดาษไม่ถูกต้อง

อาจจะต้องติดต่อไปยังผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์นั้น ให้ช่วยตรวจสอบ ก่อนนำไปใช้งานในโปรแกรมตรวจสอบ/กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์
เมื่อเครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติแล้ว เพื่อให้โปรแกรมไฮเจียได้รู้จัก และ สะดวกต่อการสั่ง Printในการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ ในโปรแกรมไฮเจียจะแยกออกเป็นตามงานที่พิมพ์ โดยจะเป็น 1 งานพิมพ์ ต่อ 1 เครื่องพิมพ์ ตามตัวอย่างในภาพนี้ ให้ผู้ใช้งานกำหนดได้ตามที่ต้องการ

และในกรณีที่มีการลงไดรเวอร์ใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ ที่ชื่อเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยนชื่อ หรือ มีการเปลี่ยนยี่ห้อเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้งานต้องกลับมาตรวจสอบการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ในหน้าต่างนี้ใหม่ทุกครั้ง