ทดสอบเครื่องพิมพ์ ด้วยการ Print Test

ทดสอบเครื่องพิมพ์ ด้วยการ Print Test

การทดสอบการพิมพ์ หรือ Print Test จากวินโดว์ เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานปกติ หรือ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทำงานปกติ หรือไม่ มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่ Control Panel
คลิกที่ start menu แล้วพิมพ์ค้นหา Control Panel
จากนั้นคลิกที่ Veiw devices and printers หรือ devices and printersในหัวข้อ Printers จะแสดงเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่มีอยู่ใน Windows ของเรา ให้คลิกขวา ที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการทดสอบพิมพ์ และ เลือก Printer propertiesในหน้าต่าง Properties ปุ่ม Printer Test Page มักจะอยู่ในแท็บแรก General ให้คลิกปุ่มนั้นได้เลยหากเครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ข้อความทดสอบออกมาได้ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ทำงานปกติเรียบร้อย

หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ แสดงว่าอาจมีปัญหาที่ไดรเวอร์ผิดปกติ ห้ทดลองติดตั้งไดรเวอร์ใหม่และทดสอบพิมพ์อีกครั้ง หรือเครื่องพิมพ์อาจจะผิดปกติ ใหรืออาจจะต้องติดต่อไปยังผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ให้ช่วยตรวจสอบ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย