📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ใส่หัวข้อวิธีการใช้ยาและตีกรอบ ให้ฉลากดูเด่น

ใส่หัวข้อวิธีการใช้ยาและตีกรอบ ให้ฉลากดูเด่น

การทำฉลากยา โปรแกรมไฮเจียได้เพิ่ม รูปแบบที่ 2 เป็นการระบุหัวข้อ และ ตีกรอบ เพื่อให้วิธีใช้ยาชัดเจนยิ่งขึ้น , รองรับเฉพาะสติกเกอร์ขนาด 8x5cm เท่านั้น ที่จะพิมพ์กรอบได้พอดี

➡ หากคุณยังไม่เคยทำฉลากสินค้ามาก่อนให้ศึกษา คำแนะนำ ฉลากยา

➡ รูปแบบที่ 1 ทำฉลากยา แบบมีรูปภาพช่วยบอกเวลารับประทาน

การกำหนดให้ฉลาก แสดงรูปแบบที่ 2
ที่หน้าตั้งค่าฉลาก จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามา ตามรูปภาพด้านล่างนี้

จากภาพด้านบน คลิกที่แท็บย่อย "รูปแบบที่ 2"
จะมีช่องให้ติ๊กว่า ให้ใช้งานรูปแบบนี้ และ ช่องให้ระบุหัวข้อที่จะแสดงบนกรอบได้ตามต้องการ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของฉลากจะมีการดึงตามข้อมูลที่กำหนดไว้ตามปกติ

เวลาใช้งาน พิมพ์ฉลากที่หน้าขาย ก็สั่งพิมพ์ได้ตามปกติ


การแสดงรูปแบบนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้ฉลากชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะเน้นวิธีการใช้งาน ปริมาณที่ใช้ และ เวลาที่ใช้ เป็นหลัก

รูปแบบในแต่ละบรรทัดและขนาดอักษร จะไม่มีผลกับการตั้งค่าในแบบเดิม, โปรแกรมจะ fix ตำแหน่งและขนาดอักษรในแต่ละบรรทัดใหม่หมด และ ข้อความอื่น ๆ บนฉลากยังอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานร้านยา GPP แบบเดิม