📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ทำฉลากยา แบบมีรูปภาพช่วยบอกเวลารับประทาน

ทำฉลากยา แบบมีรูปภาพช่วยบอกเวลารับประทาน

การทำฉลากยา สามารถเลือกให้แสดงรูปภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยบอกเวลาที่รับประทาน เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน ได้แล้ว,

รองรับเฉพาะสติกเกอร์ขนาด 8x5cm เท่านั้น

หากคุณยังไม่เคยทำฉลากสินค้ามาก่อนให้ศึกษา คำแนะนำ ฉลากยา

การกำหนดให้ฉลาก แสดงรูปภาพ
ที่หน้าตั้งค่าฉลาก จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามา ตามรูปภาพด้านล่างนี้


หากฉลากนั้นต้องการให้มีรูปภาพแสดงเวลารับประทาน เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน (4 เวลา) ให้ติ๊กที่ แสดงแบบรูปภาพ
และในแต่ละช่องนั้นให้กรอก จำนวนที่รัปประทาน ตามที่ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น
- ทาน 3 เวลา ครั้งละ 1 เม็ด ให้กรอก 1 เม็ดลง 3 ช่อง
- ทาน 2 เวลา ครั้งละ 1 เม็ด ให้กรอก 1 เม็ดลง 2 ช่อง อาจจะเป็นแค่ช่อง เช้า และ ช่อง เย็น
- ยาก่อนนอน ครั้งละ 1 เม็ด อาจจะให้กรอก 1 เม็ด ลงในช่อง ก่อนนอน

กรณีที่มีรูปแบบการใช้แบบ prn หรือ ทานทันที เฉพาะที่มีอาการ อาจจะไม่ต้องใช้ระบบรูปภาพแบบนี้

เวลาใช้งาน พิมพ์ฉลากที่หน้าขาย ก็สั่งพิมพ์ได้ตามปกติ


การแสดงรูปภาพนี้เป็นเพียงตัวช่วยให้ลูกค้า/ผู้ป่วย อ่านได้ง่ายขึ้น หรือ ช่วยสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านฉลากยา ก่อนรับประทานยา

รูปแบบในแต่ละบรรทัดและขนาดอักษร กรณีที่เลือกแสดงแบบรูปภาพ จะไม่มีผลกับการตั้งค่าในแบบเดิม, โปรแกรมจะ fix ตำแหน่งและขนาดอักษรในแต่ละบรรทัดใหม่หมด เพื่อเน้นการแสดงรูปภาพเป็นหลัก

และ ข้อความอื่น ๆ บนฉลากยังอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานร้านยา GPP แบบเดิม