📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน

ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน

ยาเดียวกันเราสามารถสร้างฉลากได้ไม่จำกัด ส่วนมากแล้วจะแตกต่างกันด้วยขนาดรับประทาน หรือ วิธีรับประทาน หรือ เวลาที่รับประทาน แต่มีสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ที่อาจะเหมือนกันคือ ชื่อสามัญทางยา, สรรพคุณ, ข้อบ่งใช้สั้น ๆ, และ ขนาดอักษรในแต่ละบรรทัด

ไฮเจียมีตัวช่วยที่จะทำให้ทุกฉลากของสินค้านั้น ให้มีข้อความเหมือนกันได้ โดยที่ไม่ต้องตามแก้ทุกฉลาก
หากคุณยังไม่เคยสร้างฉลากสินค้า หรือ ยังไม่ทราบวิธีการสร้างฉลากสินค้า และ วิธีการใช้งานการสั่งพิมพ์
สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำนี้ สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา | GPP


ตัวอย่างสินค้าที่มีฉลากมากกว่าหนึ่ง ตามตัวอย่างในภาพนี้ เราอาจจะสร้างฉลากเอาไว้ 4 ฉลากในสินค้าเดียวกัน ต่างกันที่ปริมาณที่ใช้ เริ่มตั้งแต่ 2.5CC ไปจนถึง 10CC


กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในฉลาก 1 ฉลาก และต้องการให้มีผลกับฉลากที่เหลือด้วย (ในสินค้าเดียวกันนี้)
เช่น แก้ไข สรรพคุณใหม่ ให้มีข้อความที่กระชับมากขึ้น หรือ แก้ไขคำแนะนำเพิ่มเติมใหม่ หรือ แทรกข้อความอื่น ๆ ในบรรทัดชื่อสามัญทางยา เป็นต้น

หลังจากแก้ไขข้อมูลตามต้องการที่ ฉลากหลัก หรือ ฉลากเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แท็บ "ทำให้เหมือน"


จะมีปุ่มทั้งหมด 4 ปุ่ม ที่จะทำให้ฉลากอื่น ๆ ของสินค้านี้ มีข้อความ หรือ การเลือกหรือตั้งค่าข้อมูลเดียวกัน โดยที่เราไม่ต้องตามไปแก้ไขฉลากที่เหลือ
- ชือสามัญทางยา
- คำแนะนำเพิ่มเติม
- สรรพคุณ
- ขนาดอักษร

สามารถคลิกได้ตามที่ต้องการให้มีข้อมูลเหมือนกันได้เลย

จากตัวอย่างด้านบน ทั้ง 4 ฉลากของสินค้านี้ มีข้อมูลเหมือนกัน รูปแบบเดียวกัน ต่างกันที่ปริมาณที่รับประทานเท่านั้น


ช่วยให้การจัดการฉลากทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

กรณีต้องการกำหนดข้อมูลบนฉลากด้วยตัวเอง
ศึกษาได้ที่คำแนะนำนี้ สร้าง/แก้ไข ข้อมูลบนฉลากยาด้วยตัวเอง