📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุด

ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุด

ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ของพนักงาน ที่เน้นงานขายเพียงอย่างเดียว หรือการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง/การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานขายแบบสูงสุด และการตรวจสอบประวัติการใช้งานโปรแกรม


สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยเพิ่มพนักงาน หรือ user ที่จะใช้งานโปรแกรม สามารถ สามารถศึกษาได้ที่
link นี้ : จัดการ ข้อมูลพนักงาน (user) | สิทธิ์การใช้โปรแกรม


1. แท็บ "สิทธิ์การเข้าเมนู"
ให้ติ๊กเฉพาะ เมนูขาย อย่างเดียว ไม่สามารถเข้าถึงฟอร์มในเมนูอื่น ๆ ได้ จะทำให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขสินค้า แก้ไขราคา หรือ การเป็นรายงาน เห็นต้นทุน กำไร ได้2. แท็บ "สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม" แท็บนี้จะมีการตั้งค่าได้อย่างละเอียด จะมีแท็บย่อยอีก 4 แท็บ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

แท็บ "การใช้าน ขายสินค้า"
- ให้เปิดลิ้นชัก หลัง "ยืนยัน" การขายแล้วเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ทอนเงิน หรือ เปิดลิ้นชัก โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันการขาย

- ถ้าราคาขายพบปัญหา (ราคาขายขาดทุน) จะกดรับเงินไมไ่ด้
ป้องกันกรณีที่ราคาขายมีปัญหา เช่น ตั้งราคาต่ำกว่าทุน หรือ มีการกดให้ส่วนลดที่มากเกินไป (หากพนักงานมีสิทธิ์ให้ส่วนลด) หรือ ข้อผิดพลาดในการตั้งราคาอื่น ๆ

- ห้ามกดยกเลิกการรับเงิน หมายถึง หากกด F3 รับเงิน จะไม่สามารถออกจากหน้าต่างนั้นได้
ต้องใช้รหัสผู้จัดการร้านในการยกเลิกการรับเงิน เพื่อให้เจ้าของร้าน หรือ ผู้จัดการร้านรับทราบขั้นตอนนี้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องยกเลิกการรับเงิน

- ห้ามกดเพิ่มฟอร์มขาย (บังคับให้ทำขายได้ครั้งละ 1 หน้าเท่านั้น)
เพื่อไม่ให้พนักงานเปิดหน้าขายเยอะเกินไป และ อาจมีการลงรายการขายค้างเอาไว้และไม่ยืนยันรับเงิน

- ไม่มีสิทธิ์ลบรายการขายที่ลงไปแล้ว
เช่น หากมีการสแกนสินค้า หรือ คีย์สินค้าลงรายการขายแล้ว (ยังไม่ได้รับเงิน) จะไม่สามารถลบรายการนั้นออกได้

- ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนการดึงราคาขาย เป็นราคาส่งได้
คือ บังคับให้ใช้ราคาปลีกอย่างเดียวเท่านั้น


แท็บ "การแสดงข้อมูลที่ฟอร์มขายสินค้า
จะเห็นว่าไม่ได้ติ๊กถูกใด ๆ เลย เพื่อไม่ให้พนักงานรู้จำนวนบิล ไม่ให้รู้ยอดขายรวม


แท็บ "การเข้าถึงข้อมูล
อาจจะติ๊กเฉพาะ ให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นได้ เช่น กรณีมาซื้อยาเดิม พนักงานจะได้เช็คประวัติของลูกค้าท่านั้น ๆ ได้


การเข้าถึง รายงาน
ติ๊กเฉพาะ ไม่มีสิทธิ์ดู "รายงานสรุปยอดขาย สำหรับพนักงาน" ในเมนูขาย เพื่อไม่ให้พนักงานรู้ยอดขายรวม


ตัวอย่างที่แสดงให้ดูไปนั้นผู้ใช้งาน (เจ้าของร้าน) สามารถปรับหรือเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดตามในตัวอย่างทุกหัวข้อก็ได้

การดูประวัติการใช้งาน
โปรแกรมไฮเจีย มีการเก็บบันทึกการใช้งานโปรแกรม (log) เช่น การเปิดฟอร์ม การยืนยันการดำเนินการต่าง ๆ การกดปุ่มต่าง ๆ เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบการใช้านได้ที่ฟอร์มประวัติการใช้งาน ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่าน admin
นอกจากพนักงานที่เป็นผู้จัดการร้านแล้ว ที่มีสิทธิ์สูงในในระบบ ยังมีชื่อผู้ใช้ admin ที่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดในโปรแกรม (ที่เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม) เจ้าของร้านควรเปลี่ยนรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ admin ด้วย

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin ควรทำด้วยความระมัดระวัง และ ต้องจำรหัสผ่านที่เปลี่ยน ให้ได้หากเจ้าของร้านมีหลายสาขา หากมีการกำหนดสิทธิ์อย่างเข้มงวด ในการใช้งานบางอย่างต้องมีการยืนยันรหัสผ่านของผู้จัดการร้าน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดกรณีที่เจ้าของร้านไม่ได้อยู่ร้านคือ การ Remote เข้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ร้านนั้น ๆ เพื่อกรอกรหัสยืนยัน หรือ ดำเนินการอื่น ๆ

แนะนำให้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Team Viewer รุ่น Host

ดาวน์โหลด และ ศึกษาเพิ่มเติม Team Viewer : Host