📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ระบุรหัส TMT ให้สินค้า พร้อมใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะมา

ระบุรหัส TMT ให้สินค้า พร้อมใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะมา

รหัส TMT หรือ ที่เรียกกันว่า TMT ID คือ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพไทย ซึ่งรายการยาในโรงพยาบาลก็จะมีการอ้างอิงกับ TMT ID เช่นกัน

เพื่อรองรับในอนาคตที่อาจจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น โครงการรับยาที่ร้านยา จากใบสั่งแพทย์ ทางไฮเจีย เชื่อว่า สิ่งที่จะสื่อกันระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา ที่จะใช้ในการตรวจสอบหรือการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยที่มารับยาเองนั่นก็คือ TMT ID

เพื่อลดข้อผิดพลาดการสั่งหรือจ่ายยาผิด


ถ้าหากทั้ง โรงพยาบาล และ ร้านยา คุยกันด้วย TMT ID ต้นทาง (รพ.) ทำใบสั่งแพทย์ออกมา พร้อมกำกับเลข TMT ID มาในรายการยา (ปกติแล้วใน รพ. มีการใช้งานรหัสดังกล่าวอยู่แล้ว) เมื่อร้านยาเห็นใบสั่งแพทย์แล้ว สามารถรู้ได้เลยว่าคือยาตัวไหน หรือ ไอเท็มไหน ขนาดยาเท่าไร บริษัทอะไร

สินค้าที่เป็นยาของเราในโปรแกรมไฮเจียจึงต้องมีการอ้างอิง หรือ mapping ว่าสินค้านั้นคือ TMT ID อะไร ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

**** ยังไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดกับยาในร้าน เพราะ ยาใน รพ. ที่จะให้ผู้ป่วยมารับเองนั้นอาจมีไอเท็มไม่มากเท่าร้านยา ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยัน หรือ แนวทางที่แน่ชัดในการใช้งาน ****

ต้องติดตั้ง AccessDatabaseEngin เพื่ออ่านข้อมูล TMT
หากผู้ใช้งานไฮเจีย เคยติดตั้งไปแล้ว เมื่อตอน import รายการสินค้าเข้าโปรแกรมด้วยไฟล์ excel ไม่ต้องติดตั้งซ้ำ


ดาวน์โหลด และ ศึกษาวิธีการติดตั้ง (ง่ายมาก) ได้ที่ คำแนะนำการติดตั้ง AccessDatabaseEngine

เข้าฟอร์ม รายการสินค้า
ในเมนูสินค้า ฟอร์มที่จัดการข้อมูลสินค้าในโปรแกรม จะมีแท็บ "TMT ID" ตามภาพด้านล่างนี้


จากภาพ เป็นตัวอย่างการอ้างอิง TMT ID ของสินค้าชื่อ SARA 250mg/5ml สตอร์เบอร์รี่ 60 ml

เราต้องสืบค้นว่า สินค้าดังกล่าว ตรงกับ TMT ID อะไร
แนะนำให้ค้นหา เริ่มจากชื่อการค้า ซึ่งในข้อมูล TMT อาจจะแสดงละเอียด ต้องดูถึงผู้ผลิต ขนาด รูปแบบของยา ด้วย

จากภาพเราจะเห็นว่า TMT ID 957539 คือ สินค้าของเรา SARA 250mg/5ml สตอร์เบอร์รี่ 60 ml นั่นเอง เมื่อเลือกข้อมูลได้แล้วให้กดปุ่ม บันทึก ตามปกติไฮเจียได้ทำช่องค้นหาข้อมูลในโปรแกรมแบบใหม่ มีปุ่ม Popout


เพื่อให้สามารถแยกออกมาเป็น dialog ที่สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ เพิ่มความสะดวกในการหาข้อมูล


สามารถคีย์ TMT ID ที่หน้าขายได้เลย
เมื่อเอกสาร หรือ ใบสั่งแพทย์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้มาจากโรงพยาบาลที่จะต้องมีเลข TMT ID กำกับมา เราใช้เลขนั้น search ข้อมูลในโปรแกรมเพื่อลงรายการขายได้เลยในอนาคต
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่จะมีมา ทางไฮเจียจะมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งาน หรือ ประยุกต์ใช้งานร่วมกันให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลรายการ TMT ที่อยู่ในโปรแกรม
นำมาจากสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (THIS) เว็บไซต์ www.this.or.th สามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับ TMT ID หรือ ทาง facebook facebook.com/thishsri

การใช้งาน TMT นี้ โปรแกรมไฮเจีย รุ่นทดลอง (Trial) ก็สามารถทำได้ mapping ได้ และ คีย์ขายด้วย TMT ID ได้ เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูล