การใส่รหัสลงทะเบียน และ เข้าใช้งานโปรแกรม


ที่เว็บไฮเจีย ข้อมูลร้านยา ให้คลิกดูรหัสลงทะเบียน และ นำไปวางที่โปรแกรมไฮเจีย
⚠️สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ คลิก ➡ คำแนะนำ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก
⚠️ การทำข้อมูลตั้งต้นให้ร้านสาขา
กรณีสั่งซื้อเพิ่มสาขาและต้องการนำข้อมูลจากโปรแกรมไฮเจียของร้านหลักมาใช้
ให้ copy ไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย เฉพาะไฟล์ล่าสุด 1 ไฟล์ จากร้านหลัก มาวาง (Paste) ในคอมพิวเตอร์ของร้านสาขา

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว และ เข้าโปรแกรมได้แล้ว

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล และ การลบข้อมูลทรานเซกชัน เพื่อทำข้อมูลตั้งต้นได้เลย ตามคำแนะนำต่อไปนี้ คลิก ➡ กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น


ขอบคุณที่เลือกใช้งานโปรแกรมไฮเจีย

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย