📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่าย และ รายได้ อื่น ๆ

ทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่าย และ รายได้ อื่น ๆ

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาเข้าร้าน (การทำรับสินค้า) และ รายได้จากการขาย (การทำขายปกติ) เรายังสามารถทำบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากการซื้อและการขายหน้าร้านได้อีกด้วย

ในเมนูบัญชี จะมี 2 ฟอร์ม คือ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ รายได้อื่น ๆ

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงหลักการ การสร้างข้อมูล และ การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นแนวทางในการบันทึก (สำหรับการบันทึกรายได้อื่น ๆ ใช้หลักการเดียวกัน)

วางแผนเรื่อง ประเภทค่าใช้จ่าย และ ตัวค่าใช้จ่าย ในร้านของเรา
ก่อนที่จะทำบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะบันทึกอะไรบาง มีกี่หัวข้อ และ แบ่งเป็นกี่ประเภท

จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่สามารถบันทึกได้ทุกร้าน คือ

ประเภทค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ต้องกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ หรือ ตามที่เราต้องการ วัตถุประสงค์เพื่อดูรายงาน แยกตามประเภทได้สะดวกขึ้น

ในประเภทค่าใช้จ่ายนี้ประกอบไปด้วย
- ค่าไฟ
- ค่าน้ำ
- ค่า Internet

การสร้างประเภทค่าใช้จ่าย

ให้ไปที่เมนูข้อมูลอื่น -> บัญชี ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

ฟอร์มจัดการประเภทค่าใช้จ่าย เราสามารถสร้างข้อมูลได้โดยการกด F1 สร้างข้อมูลใหม่


กรอกข้อมูล ประเภทค่าใช้จ่าย ตามที่เราต้องการ จากตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนี้ คือ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน , หลังการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด F3 บันทึกข้อมูล ตามปกติ


หากสลับมาที่แท็บ รายการ ก็จะเห็นชื่อ ประเภทค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เราบันทึกข้อมูลไปเมื่อสักครู่ สามารถกดแก้ไข เปลี่ยนชื่อ ได้ตามต้องการ


การสร้างค่าใช้จ่าย
ฟอร์มจัดการค่าใช้จ่าย เราสามารถสร้างข้อมูลได้โดยการกด F1 สร้างข้อมูลใหม่


กรอกข้อมูล ค่าใช้จ่าย ตามที่เราต้องการ จากตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนี้ คือ ค่าไฟ , ประเภทค่าใช้จ่าย ให้เลือกตามประเภทที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ หลังการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด F3 บันทึกข้อมูล ตามปกติ


ตัวอย่าง การลงข้อมูลค่าใช้จ่าย = ค่าน้ำ


ตัวอย่าง การลงข้อมูลค่าใช้จ่าย = ค่า Internet


การทำข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี้ ลงข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ให้ไปที่เมนูบัญชี -> บันทึก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


สังเกตุฟอร์มบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะมีรูปแบบเดียวกับงานอื่น ๆ ในโปรแกรม โดยเราสามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้เลย


เริ่มจาก กรอกประเภทค่าใช้จ่ายก่อนว่า บิลนี้เรากำลังจะบันทึกค่าใช้จ่ายประเภทไหน


หากบิลค่าใช้จ่ายนี้ มีการชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกำหนดสถานะได้ว่า จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งลงวันที่ชำระเงิน , และกรอกหมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ


คลิกที่แท็บ [2] รายการค่าใช้จ่าย เพื่อลงรายละเอียดว่าจะบันทึกค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยให้กดปุ่ม "เพิ่มรายงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะบันทีก"


เลือกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามที่เราสร้างเอาไว้) ได้ตามต้องการ เลือกข้ามประเภทกันก็ได้


ตัวอย่างการลงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ อาจจะเป็นหมายเหตุย่อ ๆ , และ ลงจำนวนเงิน ให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม F3 บันทึกข้อมูล ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


ที่ฟอร์มนี้มีแท็บ "ค้นหาข้อมูลเดิม" สามารถมาสืบค้นการบันทึกย้อนหลังได้ทุกบิล กดเลือก ขึ้นมาดูรายละเอียด หรือ แก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ ไม่มีเงื่อนไข หรือ ไม่มีผล ใด ๆ ในระบบ เพราะไม่ใช่การขาย ไม่ใช่การซื้อยา ไม่มีผลต่อสต๊อก


การดูรายงาน
ให้ไปที่เมนูรายงาน -> บัญชี


ตัวอย่างรายงานสรุปค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำเดือน จะมีแยกให้ดูเป็นเดือน และ รายละเอียดว่าในเดือนนั้น ๆ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และ สามารถเลือกดูแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายได้ พร้อมทั้งปุ่มส่งออกรายการที่บันทึก เป็นไฟล์ excelเสร็จสิ้นขั้นตอน ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ สำหรับการบันทึกรายได้อื่น ๆ ให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้เลย โดยให้เริ่มจากวางแผน สร้างประเภทรายได้อื่น ๆ การสร้างตัวรายได้อื่น ๆ ที่จะบันทึก และ ไปบันทึกที่ฟอร์ม บันทึก รายได้อื่น ๆ โดยมีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกัน