📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การแจ้งเตือนวันหมดอายุ/รายงาน | GPP

การแจ้งเตือนวันหมดอายุ/รายงาน | GPP

เตือนทันที ขณะที่ลงรายการขายสินค้า

โปรแกรมไฮเจียจะตรวจเช็คแบบ realtime ขณะที่ใช้งานขายสินค้าหน้าร้านขายยาของคุณ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจ่ายยาที่ใกล้หมดอายุ หรือ หมดอายุไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าเกณฑ์มาตรฐานร้านยา GPP ด้วยนะ เพราะหากมียาในร้านหมดอายุ ถือว่าเป็น Critical !!! โชว์การทำงานฟังก์ชั่นนี้ของไฮเจีย ตอนตรวจร้านได้เลย

ไฮเจียจะตรวจสอบวันหมดอายุตอนขายอย่างไร

1. ตรวจสอบ ว่า ในช่วง 6 เดือน กำลังจะหมดอายุหรือไม่

หากเข้าเงื่อนไขนี้ ชื่อของสินค้าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า

2. ตรวจสอบซ้ำลงไปอีกว่า หมดอายุไปแล้วหรือไม่

หากหมดอายุโปรแกรมจะเด้งเตือนทันที ตามภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้าวันหมดอายุ มาจากไหน ?
วันหมดอายุเป็นส่วนหนึ่งของล๊อต (lot) สินค้า ซึ่งมาจากการทำรับสินค้าเข้าสู่โปรแกรมนั่นเอง เช่น ปกติเมื่อมียามาส่งเราจะทำรับสินค้า จากการซื้อ มีการบันทึกราคาต้นทุนยา จำนวนที่รับเข้า และอื่น ๆ ตามปกติ และจะมีการลงรายละเอียดของล๊อตสินค้า คือ เลขที่ล๊อต, วันที่ผลิต, วันหมดอายุ (ถ้าต้องการลง) ตัวอย่างจากภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า

คลิกอ่านเลย : การทำรับสินค้า | สต๊อก | พิมพ์ ข.ย.9


จะเห็นว่าการทำรับสินค้าเข้าโปรแกรม มีประโยชน์มาก และเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เช่น ระบบสต๊อก จำนวนคงเหลือ, การตรวจสอบล๊อตสินค้า, การพิมพ์รายงาน ข.ย. 9 (บัญชีซื้อยา), ประวัติการซื้อยา ของแต่ละร้าน (ผู้จำหน่าย) ที่เราบันทึกตอนทำรับสินค้า, ส่งผลไปถึงการคำนวณหาต้นทุนที่ถูกที่สุด (โปรแกรมไฮเจีย คำนวณให้อัตโนมัติ) กรณีที่เราทำรับสินค้าจากหลาย ๆ ร้าน เป็นต้น

หากเราไม่ทำรับสินค้าเข้าโปรแกรมเลย เราจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้เลย

ฟอร์มตรวจสอบล๊อต ทั้งหมดที่มีในโปรแกรม
อยู่ที่เมนูระบบสต๊อก -> [ตรวจสอบ] ล๊อต ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า


ฟอร์มตรวจสอบล๊อตสินค้านี้ สามารถเช็คได้ทุกล๊อตที่เราเคยทำรับเข้าโปรแกรม มีเงื่อนไขสืบค้น สำหรับช่วยหาล๊อตที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถแก้ไขชื่อล๊อต วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และ ราคาต้นทุนของล๊อตนั้น ๆ ได้อีกด้วย
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า

คลิกอ่านเลย : โปรแกรมไฮเจียดึงต้นทุนสินค้าไปใช้งานอย่างไร ?รายงานการตรวจสอบการจ่ายล๊อต
สามารถตรวจเช็คย้อนหลังได้ว่าเราเคยจ่ายล๊อตไหนออกไปบ้าง การเปิดรายงานนี้อยู่ในเมนูระบบรายงาน -> ระบบสต๊อก ภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า


ตัวอย่างฟอร์มรายงานสรุป ล๊อตการจ่ายสินค้า มีเงื่อนไขสืบค้น เพื่อช่วยค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น ว่าเราเคยจ่าย/ขาย สินค้าล๊อตไหนออกไปบ้าง ขายให้ใคร เมื่อไร ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า


จากภาพเมนูรายงาน -> ระบบสต๊อก ด้านบน ยังมีรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย สามารถคลิกดูรายงานได้ตามต้องการได้เลย เช่น

➡ ยอดสินค้าใกล้หมดอายุ (ก่อน 6 เดือน)

➡ ยอดสินค้าใกล้หมดอายุ (ก่อน 12 เดือน)

➡ ยอดสินค้าใกล้หมดอายุ (ระบุจำนวนวันเอง)

➡ รายงานสรุป ล๊อตการรับสินค้า

➡ รายงานสรุป ล๊อตการจ่ายสินค้าการแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า

จากภาพด้านบนคือตัวอย่างรายงาน ยอดสินค้าใกล้หมดอายุ (ก่อน 6 เดือน) หากสินค้านั้นเราเตรียมจ่ายออก เพื่อส่งคืน / ทำลาย / ทิ้ง ตามขั้นตอนของเรา สามารถกดจ่ายออก ที่ปุ่มท้ายรายการของสินค้าตัวนั้น ๆ ได้เลย เพื่อเคลียร์ล๊อตนั้นออกจากโปรแกรม