📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

เมื่อลูกค้าเอาของมาคืน

เมื่อลูกค้าเอาของมาคืน

กรณีที่ทำขายไปเรียบร้อยแล้ว ลูกค้านำของกลับมาคืน หรือ มาเปลี่ยน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม วิธีการทำคืนสินค้ามีด้วยกัน 2 วิธีหลัก ๆ คือ การทำคืนแบบง่าย ๆ ได้เลยที่ฟอร์มขาย (มีปุ่มคืนสินค้า) หรือ กรณีที่ของที่มาคืนนั้นเป็นยาที่ต้องทำรายงานขาย (ข.ย.10 / 11) ต้องยกเลิกบิลขายเดิม

การทำรับของคืนจากลูกค้านี้ยังมีรายงานให้ตรวจสอบย้อนหลังอีกด้วย อาจจะตรงตามความต้องการในมาตรฐานร้านยาในการบันทึกข้อมูลการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

สิทธิ์ของพนักงาน สามารถกำหนดได้ที่ฟอร์มพนักงานว่า พนักงานมีสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือไม่ กรณีนี้เพื่อไม่ให้มีการแอบคืนสินค้าเกิดขึ้นในหน้าร้าน อาจจะกำหนดสิทธิ์ให้คืนได้เฉพาะพนักงานที่กำหนด หรือ เฉพาะตัวเจ้าของร้านเอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของร้าน ๆ นั้นต่อไป
คำแนะนำเกี่ยวกับ พนักงาน

การทำคืนแบบง่าย
เหมาะสำหรับเป็นสินค้าทั่วไป ยาทั่วไป หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้ซีเรียสเรืองบิล และ รายงาน ให้นำสินค้าที่จะคืนนั้นลงรายการในหน้าขายได้เลย จากนั้นให้กดปุ่ม "คืนสินค้า" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


หากสินค้านั้นเคยมีประวัติในสต๊อก ระบบจะแสดงล๊อตล่าสุดที่เคยทำขายไป (กดเปลี่ยนได้) จากนั้นให้กดปุ่ม ยืนยันการคืนสินค้า ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ หากสินค้านั้น ๆ ไม่ได้ทำสต๊อกในหน้าจอนี้จะมีข้อความบอกให้กดยืนยันได้เลย จะไม่มีการคืนของเข้าสต๊อกให้

จากนั้นระบบจะแสดงจำนวนเงิน (ตามราคาขายปกติ) เพื่อให้เราคืนเงินให้ลูกค้า และ บังคับให้เลือกประเภทการคืนสินค้า ด้วยว่าที่ทำคืนสินค้านี้คืนเพราะเหตุผลใด ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ และให้กดปุ่มยืนยันได้เลย หากมีการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินผ่านตัวแปลง USB ลิ้นชักจะเด้งออกเพื่อให้เราหยิบเงินคืนลูกค้า


จากนั้นให้กดปุ่มยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคืนสินค้า แบบง่าย ๆ


หลังการทำคืนสินค้านี้ จะมีการคืนของเข้าสู่สต๊อก แต่บิลขายเดิมที่เคยขายไปแล้วจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยว เพราะถือว่ามีการทำขาขไปแล้วและอาจจะมีการเคลียร์ยอดประจำวันนั้น ๆ กันไปเรียบร้อยแล้ว

ลองสังเกตุที่ยอดขายของวันที่มีการทำคืนสินค้า จะมียอดติดลบเกิดขึ้น เนื่องจากมีการหยิบเงินออกจากลิ้นชักเพื่อคืนให้ลูกค้า ดังนั้นยอดเงินของวันนี้จะต้องหายไปตามมูลค่าของที่เราคืนเงินให้ลูกค้านั่นเอง


หากตรวจสอบที่รายงานสรุปยอดขาย ก็จะมียอดติดลบเช่นกัน


รายงานการคืนสินค้า
จากการทำคืนสินค้าตามตัวอย่างด้านบน เราสามารถตรวจสอบประวัติการคืนยอนหลังได้ทั้งหมด และ ดูแยกตามประเภทการคืนได้ด้วย ดูได้ที่เมนูรายงาน ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


ระบบจะสรุปการคืนแยกเป็นเดือนตามรายการทางด้านซ้าย ส่วนรายละเอียดทางขวาจะบอกว่าในเดือนนั้น ๆ มีการทำคืนอะไรไปบ้างตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


การยกเลิกบิลขายเดิม
กรณีที่การคืนสินค้า เป็นยาทีต้องทำรายงานขาย หรือ เป็นบิล VAT (ปกติบิล VAT เราจะไม่รับคืน เนื่องจากมีการออกใบกำกับภาษีไปเรียบร้อยแล้ว หรือ อาจจะส่งข้อมูลให้ สรรพากรไปแล้ว กรณีนี้อาจจะต้องเขียนใบลดหนี้ แนะนำให้ปรึกษา บ.บัญชี)

หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ว่าการคืนสินค้านี้มีผลต่อบิลเดิมที่เคยทำขายไป หรือ กรณีที่ลูกค้าเอาใบเสร็จมาด้วย เราสามารถยกเลิกบิลขายนั้น ๆ ได้ หลังการยกเลิกยอดเงินตามวันที่ใบเสร็จจะหายไป

กรณียาที่ต้องคืน เป็นยาที่ต้องทำรายงาน ฉนั้นจากการที่เคยทำขายไปแล้ว รายการขายนั้นไปแสดงในรายงาน ข.ย.10 / 11 ไปเรียบร้อยแล้ว การทำคืนสินค้าแบบง่าย ๆ จากตัวอย่างด้านบนจะไม่ได้ไปลบการขายเดิมนั้นออก เช่น กำลังลงรายการที่จะคืนสินค้า แล้วสินค้านั้นต้องทำรายงานปกติจะมีการแจ้งเตือนให้ลงข้อมูลลูกค้า


กรณีแบบนั้นเราไม่ควรทำคืนแบบง่าย ๆ เพราะจากที่อธิบายไป จะมีผลต่อรายงาน ข.ย. ดังนั้นกรณีแบบนี้ถือว่า บิลขายเดิมต้องถูกยกเลิกการขาย ต้องทำที่ฟอร์มตรวจสอบ แก้ไข ยกเลิกบิลขายสินค้า


หาบิลขายนั้นให้เจอ โดยให้ใช้เงื่อนไขการสืบค้นช่วยค้นหา จากนั้นกดเข้าไปในบิลนั้น ๆ และกดยกเลิกบิล ซึ่งมีคำแนะนำในการใช้ฟอร์มนี้ให้เรียบร้อยแล้ว
คำแนะนำ การตรวจสอบ ยกเลิก บิลขาย