📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การกำหนดชื่อนิติบุคคล กับ ชื่อสถานที่ขายยา

การกำหนดชื่อนิติบุคคล กับ ชื่อสถานที่ขายยา

การตั้งค่าข้อมูลร้านในโปรแกรมไฮเจีย สามารถระบุชื่อร้าน (ชื่อสถานที่ขายยา) และ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนฯ) ได้แล้ว เพื่อนำไปแสดงใช้งานที่ต่างกัน ในบิล ต่าง ๆ และ ฉลากยา หรือ รายการ ข.ย.

สำหรับร้านยาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ยังไม่ต้องระบุข้อมูลชื่อนิติบุคคลก็ได้ หากไม่ได้ระบุโปรแกรมจะดึงชื่อสถานที่ขายยา (หรือชื่อร้านยา) ไปใช้งานตามเดิม

ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้าน
อยู่ในเมนูตั้งค่า สามารถกำหนดชื่อนิติบุคคลแยกได้เลย ตามตัวอย่างในภาพ


ตัวอย่างบิล หรือ ใบเสร็จต่าง ๆ ทั้งหมดที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรม จะดึงชื่อนิติบุคคลไปใช้งาน


ฉลากสินค้า และ รายงาน ข.ย. ทั้งหมด จะดึงชื่อร้านยา หรือ ที่เรียกว่า ชื่อสถานที่ขายยา ไปใช้งาน