📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตั้งค่าการรันเลขที่ "บิลขาย" แบบรายวัน

ตั้งค่าการรันเลขที่

บิลขายสินค้าในโปรแกรมไฮเจีย จะมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ บิลขายเงินสด และ บิลขายเครดิต เราสามารถกำหนดรูปแบบการรันเลขทีเอกสารด้วยตัวเองได้ กำหนดคำนำหน้าเลขที่เอกสารด้วยตัวเองได้ รูปแบบการรันจะมีตัวเลข ปีเดือนวัน และ ตามด้วย running number ให้อีก 4 หลัก

การตั้งค่า รูปแบบการรันเลขที่เอกสาร "บิลขาย"
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างในภาพนี้


ฟอร์มการตั้งค่า รูปแบบการรันเลขที่เอกสาร "บิลขาย"
ให้ติ๊กที่ช่อง "กำหนดให้ใช้รูปแบบตามการตั้งค่านี้" หากต้องการให้โปรแกรมรันเลขที่เอกสารตามที่เราตั้งค่า
จากนั้น กำหนดคำนำหน้าได้เลย จากตัวอย่างระบุคำนำหน้าเป็น "HG-"จะมีตัวอย่างการรันเอกสารให้เห็น จากภาพคือ "HG-61110100001"

รูปแบบตัวเลข ที่จะต่อจากคำนำหน้าจะเป็นในรูปแบบวันที่ ปีเดือนวัน จากตัวอย่างคือ 611101 คือ ปี 61 เดือน 11 วันที่ 01
จากนั้นจะมี running number ต่อท้ายอีก 4 หลัก เริ่มที่ 0001 ในบิลแรกของทุกวัน

ตัวอย่างเมื่อทำขายไป 2 บิล จะมีการรันเลขที่ HG-61110100001 และ HG-61110100002 ตามตัวอย่างภาพนี้


running number จะถูกรีเซ็ตให้อัตโนมัติในวันรุ่งขึ้น เช่น หากพรุ่งนี้คือวันที่ 2/11/2561 เลขที่เอกสารที่เราตั้งค่าไว้จะเป็น สำหรับการขายบิลแรกของวัน จะเป็น

HG-6111020001