🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


ลง Windows ใหม่ ต้องทำอะไรกับโปรแกรมไฮเจียบ้าง

ลง Windows ใหม่ ต้องทำอะไรกับโปรแกรมไฮเจียบ้าง

ผู้ที่สั่งซื้อโปรแกรมไฮเจียไปแล้ว ต้องการลง windows ใหม่บนคอมเครื่องเดิม สามารถทำได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนสั่งซื้อโปรแกรมใหม่ และรวมไปถึงการเปลี่ยนฮาร์ดดิส / ssd ใหม่เช่นกัน จะใช้หลักการเดียวกันตามคำแนะนำด้านล่างนี้

สรุปเป็นขั้นตอนให้ดังนี้
1. ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่เก็บชุดการสำรองข้อมูลไฮเจีย หากต้อง format เครื่องทั้งหมดควร copy ออกมาเก็บไว้ใน thumbdrive หรือ external hdd ก่อน

ตัวอย่างชุดไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย .BACKUP (หากใช้โปรแกรมเวอร์ชันเก่าเป็นไฟล์สำรองข้อมูลแบบ .bak)หากคุณไม่เคยสำรองข้อมูลเลย นี่คือความเสี่ยงที่จะ ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้


คำแนะนำ : การสำรองข้อมูล

การเก็บไฟล์สำรองข้อมูลแยกเก็บลงไดร์ D: จะปลอดภัยในระดับที่วินโดว์เสียหาย และต้อง format เฉพาะไดรฟ C: ใหม่
ข้อมูลที่สำรองหรือเก็บใน D: จะมีความเสี่ยงที่จะสูญหายก็ต่อเมื่อ มีการกดลบ หรือ format ไดรฟ D: หรือ ฮาร์ดดิสเสียหาย


2. ลง windows ใหม่ให้เรียบร้อย ยุคปัจจุบันควรเลือกใช้ Windows 10 หรือ Windows 11 จะเหมาะสมที่สุด


3. เข้าเว็บไฮเจีย และ ดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจีย และ ms report viewer และ Install ลงคอมพิวเตอร์เหมือนการติดตั้งครั้งแรกคำแนะนำ : วิธีการติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย
คำแนะนำ : NET Framework ใน windows
คำแนะนำ : วิธีการติดตั้ง MS Report Viewer


4. เมื่อติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมไฮเจีย สำหรับรุ่น Professional จะเปิดหน้าต่างตรวจสอบการเข้าใช้งานและลงทะเบียนร้าน
ให้เข้าสู่ระบบด้วย Hygeia ID ของผู้ใช้งานที่เคยซื้อโปรแกรมหาก Hygeia ID ถูกต้อง โปรแกรมไฮเจียจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเข้าใช้งาน โดยมีช่องให้ระบุเลขอ้างอิง ให้กดปุ่ม "ยืนยันเข้าใช้งานโปรแกรม" ได้เลย


เสร็จสิ้นขั้นตอน จากนั้นให้เข้าโปรแกรมไฮเจียเหมือนการใช้งานครั้งแรก ด้วยชื่อ admin ก่อน
เนื่องจากจะไม่สามารถเข้าด้วยชื่อผู้ใช้เดิมได้ เพราะมีการลง windows ใหม่

5. หลังจากเข้าโปรแกรมแล้ว ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ กดปิดได้เลย เพราะ เรากำลังจะเรียกคืนข้อมูลเดิม จากไฟล์สำรองข้อมูลที่ให้แยกเก็บเอาไว้ตามขั้นตอนที่ 1.
คำแนะนำ : การเรียกคืนข้อมูล / กู้คืนข้อมูล

6. หลังจากเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดไฮเจีย และ เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
เข้าการใช้งานตามปกติได้เลย ข้อมูลเดิมทุกอย่างกลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว


สำหรับเรื่องอุปกรณ์ POS ที่เราใช้งาน จะต้องติดตั้ง (install) driver ใหม่ทั้งหมด และอาจจะต้องเช็คการตั้งค่าชื่อเครื่องพิมพ์ และ ตรวจสอบกาารตั้งค่า port ลิ้นชัก ใหม่อีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมไฮเจีย ที่เมนูตั้งค่าในโปรแกรมไฮเจีย เพราะข้อมูลที่เคยตั้งค่าไว้อาจจะเปลี่ยนแปลงหลังลง windows