📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การกำหนด สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี

การกำหนด สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี

สำหรับสินค้าบางตัวที่กำไรน้อยมาก ๆ จนไม่สามารถให้ส่วนลดได้อีกแล้ว โปรแกรมไฮเจียสามารถตั้งค่าได้ว่า สินค้าตัวใดบ้างห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี แม้แต่ผู้จัดการร้านก็ให้ไม่ได้

ปัจจุบันยังยกเว้นกรณีที่เราสร้างกลุ่มลูกค้าที่ระบุส่วนลดเป็น % หากลูกค้าท่านนั้น ๆ อยู่ในกลุ่มนั้นจะยังมีการลดอัตโนมัติให้อยู่

ตัวอย่างการกำหนดห้ามให้ส่วนลด
จากฟอร์มขายสินค้า สมมติว่า "สินค้า B" ทุน 9 บาท ขาย 10 บาท กำไร 1 บาท เราไม่อยากให้สินค้าตัวนี้ได้รับส่วนลดใด ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะมาจากการกดส่วนลดเองที่สินค้านี้ หรือ มาจากการลดท้ายบิล

ที่ฟอร์มรายการสินค้า จะมีช่องให้ติ๊กว่า สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลด ทุกกรณี ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ทดลองลงรายการขายตามปกติ 2 รายการ สินค้า A และ สินค้า B ที่เรากำหนดไว้แล้วว่าห้ามให้ส่วนลด ยอดรวมตามตัวอย่างในภาพคือ 22 บาท


เราจะให้ส่วนลดท้ายบิล ปัดเศษ 2 บาท ให้เหลือ 20 บาท

การให้ส่วนลดท้ายบิล ปกติแล้วโปรแกรมจะให้ส่วนลดทุกรายการแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักให้อัตโนมัติ กรณีในตัวอย่าง

สินค้า A ราคา 12 บาท ลด = 1.09 บาท
สินค้า B ราคา 10 บาท ลด = 0.91 บาท

แต่ในกรณีนี้ สินค้า B เราได้กำหนดไว้แล้วว่าห้ามให้ส่วนลดทุกรณี จากภาพด้านล่างนี้ จากส่วนลด 2 บาทจึงไปอยู่กับสินค้า A รายการเดียวโดยที สินค้า B ไม่มีส่วนลดเกิดขึ้น


หากจะกดให้ส่วนลดเองเฉพาะ สินค้า B ก็ไม่ได้ โปรแกรมจะแจ้งฟ้องออกมาตามภาพด้านล่างนี้
หมายเหตุ : การกำหนดว่า สินค้านี้ห้ามลดราคาทุกกรณี จะไม่เหมือนกับการให้สิทธิ์การให้ส่วนลดของพนักงาน

การให้สิทธิ์การให้ส่วนลดของพนักงานหมายความว่า พนักงานคนนั้น ๆ มีสิทธิ์ที่จะให้ส่วนลด ได้ หรือ ไม่ได้ เท่านั้น ถ้าพนักงานมีสิทธิ์ให้ส่วนลดได้ ก็คือการให้ส่วนลดได้ตามการใช้งานปกติ แต่ถ้าให้ไม่ได้ก็จะไม่สามารถกดให้ส่วนลดใด ๆ ได้เลยกับทุกสินค้า