📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

เพิ่มข้อมูล ขนาด/ปริมาณ ให้สินค้า | สำหรับรายงาน ข.ย.

เพิ่มข้อมูล ขนาด/ปริมาณ ให้สินค้า | สำหรับรายงาน ข.ย.

ข้อมูล "ขนาด/ปริมาณ" ของสินค้าจะเป็นการให้ความหมายที่ชัดเจนของหน่วยขายว่า มีขนาด หรือ มีปริมาณ เท่าไร

ยกตัวอย่าง หน่วยขายที่เล็กทีสุดของเรา คือ แผง เรายังจะต้องให้ความหมายของคำว่าแผงลงไปอีกว่ามีขนาด หรือ มีปริมาณเท่าไร

เช่น แผง = 10 เม็ด, แผง = 4 เม็ด

ยกตัวอย่างเป็นยาน้ำ เช่น ขวด = 60ml, ขวด 120ml

ยกตัวอย่างยาที่เป็นกระปุก เช่น กระปุก = 100'S, กระปุก 1,000'S

ยกตัวอย่างเป็นครีม เช่น หลอด = 5g, หลอด 15g

ยกตัวอย่างเป็นเม็ด เช่น เม็ด = 1S ตรง ๆ ตัว

หรือ ยาที่มาเป็นกล่อง ข้างในกล่องมี 1 แผง อาจจะเป็น กล่อง = 10S, กล่อง = 4S, กล่อง 2S, กล่อง 6S, กล่อง 1S เป็นต้น


สามารถระบุได้ที่ "ข้อมูลยา"
ที่ฟอร์มรายการสินค้า แท็บ "ข้อมูลยา" แท็บที่เราลงข้อมูลเกี่ยวกับยา ส่วนนึงเพื่อนำไปออกรายงาน ข.ย. ต่าง ๆ จะมีช่องให้ระบุว่า หน่วยขาย ที่เรากำหนดมานั้นมี ขนาด/ปริมาณ เป็นเท่าไร ตามตัวอย่างในภาพนี้


ระบุทำไม ?
เพื่อนำไปแสดงในรายงาน ข.ย. ทุกตัวในช่อง จำนวน/ปริมาณ เพื่อให้รายงานมีความหมายที่ถูกต้องตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมา เช่น ข.ย.9 บัญชีซื้อ หากเราซื้อ ยา A เข้ามา 100 แผง.. ในช่อง จำนวน/ปริมาณ ควรจะระบุว่า 100x10S เป็นต้น
หมายเหตุ ข้อมูล ขนาด/ปริมาณ นี้ ไม่ใช่ข้อมูลที่บังคับให้ระบุ เราไม่ต้องระบุก็ได้
หากเราไม่ได้ระบุ การแสดงผลในรายงาน ข.ย. ยังเป็นแบบเดิม เช่น รับเข้า 100 แผง ก็จะแสดงว่า 100 แผง


ใช้ฟอร์มตัวช่วย จัดการ "ข้อมูลยา" เร็วกว่า
ฟอร์มนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลสินค้า เฉพาะ ข้อมูลยา ทำให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้เร็วขึ้น