🚨 ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2564 | คลิกเพื่อดูคำแนะนำอัปเดตจาก v.2.4 -> 2.5


ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

ปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ติดกับปุ่มที่ดาวน์โหลดไฮเจีย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะชื่อว่า reportviewer.zip

ให้คลิกเปิดไฟล์ .zip นั้นจะพบกับ ReportViewer.exe ให้เราคลิกที่ไฟล์ได้เลยเพื่อเริ่มการติดตั้ง

การติดตั้ง MS Report Viewer คลิกแค่ 4 คลิก ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูลใด ๆ ก็เรียบร้อยแล้วหน้าจอการติดตั้ง MS Report Viewer ให้กดปุ่ม Next


ถัดมาจะมีเงื่อนไขข้อตกลงการติดตั้ง ให้เราติ๊กที่ช่อง I have read and accept the license terms. เพื่อยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงือนไขเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Install


รอสักครู่หนึ่ง ขั้นตอนการติดตั้งใช้เวลาไม่กี่วินาที


เสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Finish ได้เลย


การติดตั้ง MS Report Viewer นี้ ไม่ใช่การติดตั้งโปรแกรม แต่เป็นการติดตั้งฟีเจอร์เสริมของวินโดว์เท่านั้น จึงไม่มี icon หรือการเปิดโปรแกรม ms report viewer แต่อย่างใด