📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

Microsoft Report Viewer เป็นหนึ่งใน windows feature เสริมบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ต้องติดตั้งเสริมสำหรับการใช้งาน Report ภายในโปรแกรมไฮเจีย


>> DOWNLOAD Report Viewer <<

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะชื่อว่า reportriewer.zip


เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกเปิดไฟล์ .zip นั้นจะพบกับไฟล์สำหรับ Install ที่ชื่อว่า ReportViewer.exe ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้นเพื่อเริ่มการติดตั้ง

หน้าจอการติดตั้ง MS Report Viewer ให้กดปุ่ม Next


ถัดมาจะมีเงื่อนไขข้อตกลงการติดตั้ง ให้เราติ๊กที่ช่อง I have read and accept the license terms. เพื่อยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงือนไขเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Install


รอสักครู่หนึ่ง ขั้นตอนการติดตั้งใช้เวลาไม่กี่วินาที


เสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Finish ได้เลย


จากนั้นให้เปิดโปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้งหนึ่ง