📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ Naranjo s algorithm

แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ Naranjo s algorithm

โปรแกรมไฮเจีย สามารถทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ด้วย Naranjo algorithm เพื่ออ้างอิงข้อมูลประวัติแพ้ยาของลูกค้าได้เลย โปรแกรมจะคำนวนคะแนน และแสดงผลการประเมินทันที

การเปิดฟอร์ม
1. เปิดได้ที่เมนูบุคคล -> Naranjo algorithm


2. หรือเปิดฟอร์มมาจาก "ฟอร์มลูกค้า" ก็ได้


การทำประเมิน
ตัวอย่างฟอร์มการประเมินจะมีการลงข้อมูลดังนี้

1. ลูกค้า : ต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในระบบสมาชิก

2. ชื่อสามัญทางยาที่สงสัย : เลือกจากที่มีในระบบ

3. วันที่ประเมิณ : ลงวันที่ได้อิสระ

4. อาการไม่พึงประสงค์ : ระบุอาการที่พบแบบสั้น

และ 5. การทำประเมินจาก 10 ข้อมาตรฐานของ naranjo algorithm

โปรแกรมจะคำนวนคะแนน และแสดงผลการประเมินทันที ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ตัวอย่างการประเมิณ คะแนนรวม 9 คะแนน ผลการประเมิน คือ ใช่แน่นอน (Definite)


เมื่อประเมินเรียบร้อยให้กดปุ่มบันทึก หรือ F3 ได้เลย ระบบจะถามว่าให้อัปเดทข้อมูลการประเมินนี้ไปยังประวัติในข้อมูลลูกค้าหรือไม่ ถ้าต้องการให้กดปุ่ม ตกลง


กลับมาตรวจสอบข้อมูลที่ฟอร์มลูกค้า แท็บ "บันทึกการแพ้ยา" ตามตัวอย่างในภาพนี้ จะเห็นว่าจะมีข้อมูลการแพ้ยาให้ทันที


หากคลิก "แก้ไข/ดู" ที่รายการแพ้ยานั้น ๆ เราจะพบผลการประเมิน และ มีการบอกอ้างอิงไปถึงว่าการแพ้ยานี้มาจากการ naranjo algorithm ตามตัวอย่างในภาพนี้

กลับมาที่ฟอร์ม Naranjo algorithm หลังจากบันทึกข้อมูลการประเมินเรียบร้อยไปแล้ว เรายังสามารถสั่งพิมพ์แบบประเมินออกมาเป็นแบบ A4 แนวตั้งได้อีกด้วย ตามตัวอย่างในภาพนี้


ตัวอย่างฟอร์มการประเมินที่จะให้ดูก่อนกดปุ่มพิมพ์เอกสาร


หรือ สั่งพิมพ์เป็นฟอร์มแบบการประเมินเปล่า ก็ได้สำหรับนำไประบุคะแนนด้วยตัวเอง


เสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้งานฟอร์ม Naranjo algorithm แบบง่าย ๆ ผลของการทำประเมินของลูกค้า จะถูกไปใช้งานแจ้งเตือนการแพ้ยาหากมีการเลือกลูกค้าขณะทำขายสินค้าตามปกติ

คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำขายให้ลูกค้า | ข.ย.11 | แพ้ยา | GPP