📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

RE-MED จากประวัติการมาซื้อยาของลูกค้า

RE-MED จากประวัติการมาซื้อยาของลูกค้า

กดเลือกจากประวัติการซื้อได้เลย

จากฟอร์มขายสินค้า ให้ลงข้อมูลลูกค้าตามปกติ


จากนั้นมาที่แท็บ "ประวัติ & บันทึกแพ้ยา [4]" เราจะเห็นข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น และจะมี แท็บย่อย "ประวัติใช้ยา/อาการที่พบ......../Re-Med"

ที่รายการประวัติขาย สามารถค้นหารายการ เพื่อตรวจสอบประวัติการมาซื้อยา/การใช้ยา ของลูกค้า และที่ท้ายรายการจะมีปุ่ม "Re-Med" สามารถกดปุ่มนี้ได้เลย


จะมีหน้าต่างให้ยืนยันการ Re-Med สินค้านี้ หากยืนยันให้กดปุ่ม "ตกลง"


ระบบจะลงรายการสินค้าตามที่เลือกให้ทันที จำนวนเดิมตามที่เคยได้ไป ส่วนราคาขาย ระบบจะดึงใหม่ตามข้อมูลปัจจุบันที่กำหนดไว้


สามารถใช้งานฟอร์มขายอื่น ๆ ตามปกติต่อได้เลย หรือ จะกลับไป Re-Med สินค้าอื่น ๆ ได้ด้วย