📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ทำขายให้ลูกค้า | ข.ย.11 | แพ้ยา | GPP

ทำขายให้ลูกค้า | ข.ย.11 | แพ้ยา | GPP

การลงข้อมูลลูกค้า ขณะทำขาย

จะเป็นการบันทึกว่า บิลขายนี้ทำขายให้ใคร หากเราสร้างข้อมูลลูกค้าเอาไว้จะมีการเก็บประวัติการขายได้ด้วย และ ยังสามารถบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประวัติแพ้ยา, บันทึกข้อความ , และเรียกดูรายละเอียดของลูกค้าได้ด้วย

การออกรายงานขายยาอันตราย ข.ย.11 ก็ต้องลงชื่อลูกค้าที่มาซื้อ เกี่ยวกับรายงาน ข.ย.


จะมีส่วนของลูกค้าอยู่ด้านบนของฟอร์มขาย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


เลือกลูกค้าเดิม จากระบบสมาชิก
กรณีที่ต้องการเลือกลูกค้าเดิมในระบบ (จากระบบสมาชิก) ให้กดปุ่ม "เลือกลูกค้า" หรือ กด F8


จะมีหน้าจอมาให้เลือกลูกค้าที่เคยบันทึกลงระบบแล้ว ให้กด enter หรือ ดับเบิ้ลคลิก เลือกลูกค้าที่ต้องการได้เลย


หากเลือกลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อลูกค้าขึ้นที่ฟอร์มขายตามตัวอย่างนี้

เพิ่ม หรือ สร้างลูกค้าใหม่
สามารถกดสร้างลูกค้าใหม่ได้ หรือ เพิ่มลูกค้าใหม่ ได้จากฟอร์มขายสินค้าทันที (เพิ่มด่วน) โดยให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มลูกค้าด่วน" หรือ กด Ctrl + 2


จะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดลูกค้าเบื้องต้นมาให้ ให้ระบุชื่อลูกค้า และ ข้อมูลอื่น ๆ ได้เลย, การลงข้อมูลลูกค้าทำได้ 2 แบบ

- ระบุแค่ชื่อลูกค้า และ กดปุ่ม "ใช้ ชื่อลูกค้า ตามที่ระบุ ไม่บันทึกข้อมูลลูกค้า เข้าระบบสมาชิก"

- ระบุชื่อลูกค้า และ ข้อมูลอื่น ๆ ด้านล่างตามความเหมาะสม และ กดปุ่ม "เพิ่มลูกค้า และใช้งานทันที" จะเป็นการบันทึกประวัติลูกค้าเข้าฐานข้อมูล


ฟอร์มลูกค้า เต็มรูปแบบ
สามารถสร้างใหม่ หรือ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าได้เต็มรูปแบบ อยู่ที่เมนูบุคคล -> ลูกค้า


หลังจากลงข้อมูลลูกค้า
ให้ทำขายไปตามปกติได้เลย ลงรายการขาย และ รับเงินตามขั้นตอนปกติ บิลขายนี้จะมีลูกค้ากำกับไว้ว่า เราทำขายให้ใคร


แก้ไขบิลขาย เพื่อระบุชื่อลูกค้าย้อนหลัง
สามารถทำได้ที่ฟอร์ม ตรวจสอบ แก้ไข ยกเลิก บิลขายสินค้า การออกรายงานขายยาอันตราย ข.ย.11 ก็ต้องลงชื่อลูกค้าที่มาซื้อ อ่านคำแนะนำ ได้ คลิกที่นี่ ในหัวข้อ "แก้ไขลูกค้าย้อนหลัง"

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ที่มีชื่อลูกค้า


ดูประวัติลูกค้า
หลังการลงข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม "ดูรายละเอียดลูกค้า"


จะมีหน้าจอแสดงรายละเอียดลูกค้า สามารถบันทึกข้อความได้ และ แท็บ "ประวัติการซื้อสินค้า" สามารถตรวจสอบได้ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ลงประวัติ & บันทึกแพ้ยา
ยังอยู่ที่หน้าจจอดูรายละเอียดลูกค้า จะมีแท็บ "ประวัติ & บันทึกการแพ้ยา" สามารถกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"


จากนั้นให้ลงข้อมูลการแพ้ยาได้เลย หากลูกค้าแพ้ยาหลายตัว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการได้อีก สามารถบันทึกได้หลายชื่อสามัญทางยา


หลังจากลงข้อมูลแพ้ยา เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูลประวัติการแพ้ยา" ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ในครั้งถัดไปหากมีการทำขายให้ลูกค้าท่านนั้นอีก หลังจากที่เลือกลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีแจ้งเตือนการแพ้ยา พร้อมทั้งรายละเอียดที่เราบันทึกไว้ทันที