การนำรายการสินค้าเข้าไฮเจีย (excel)

โปรแกรมไฮเจีย สามารถนำเข้า (import) ข้อมูลสินค้าในร้านยาของเรา จากไฟล์ excel เข้าโปรแกรมได้เลย เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นตัวช่วยใส่ข้อมูลสินค้าเริ่มต้นในโปรแกรม


การนำรายการสินค้าเข้าไฮเจีย เหมาะสำหรับ ?

✔ ผู้ที่มีรายการสินค้าของร้านตัวเองอยู่แล้ว ในรูปแบบรายการในไฟล์ excel
✔ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว import เข้าโปรแกรมไฮเจีย เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น
✔ ข้อมูลใน excel ยังไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้า
✔ หลังการนำเข้า ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง

❌ ไม่ควรใช้เวลากับ excel มากเกินไป

หากคุณ ❌ ไม่มีรายการสินค้าของตัวเอง แนะนำให้ลงข้อมูลในโปรแกรมโดยตรง จะเร็วกว่า

คำแนะนำ | การลงข้อมูลสินค้า ในโปรแกรมโปรแกรมร้านขายยา ไฮเจีย ฟาร์มาซี การนำเข้าข้อมููลสินค้าด้วยไฟล์ Excel


⚠️ ต้อง เข้าสู่ระบบ เว็บไซต์

ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ excelจะขึ้นบริเวณนี้

หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก
คลิก สมัครสมาชิกที่นี่ | หรือศึกษา วิธีการสมัครสมาชิก

หากคุณลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์
ลืมรหัสผ่าน เพื่อรีเซ็ตใหม่


คำแนะนำ | วิธีการนำเข้าข้อมูลสินค้า ด้วยไฟล์ Excel