สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไฮเจีย ฟาร์มาซี
 
ads by google.

จากรูปภาพ เป็นสถาปัตยกรรม หรือ โครงสร้าง ภาพรวมของไฮเจีย ฟาร์มาซี อธิบายเริ่มจากล่างสุดที่

1.) "Microsoft Operation System (XP, 7, 8, 10)"

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ต้องมีระบบปฏิบัติการ (Operation System) ของบริษัทไมโครซอฟต์ โดยกำหนดว่าต้องเป็นรุ่นตั้งแต่ Windows XP, 7, 8, 10 เท่านั้น


2.) "Microsoft .NET Framework"

เป็นรูปแบบการทำงาน ระหว่าง ตัวซอฟต์แวร์ กับ ตัวระบบปฏิบัติ ที่ไมโครซฟอต์พัฒนาขึ้น เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดว สามารถทำงานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่โปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี จำเป็นต้องติดตั้งตัว .NET Framework ด้วยเสมอ


3.) "Hygeia Pharmacy Core Engine"

หมายถึง แกนหลักการทำงานของไฮเจีย ฟาร์มาซี หรือ หัวใจหลักที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ในการขับเครื่องของโปรแกรม ซึ่ง รุ่นต่างๆ ของไฮเจีย ฟาร์มาซี จะใช้ Core Engine ตัวเดียวกัน ดังนั้น เวอร์ชันที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดจะเห็นว่าทุกรุ่นของเราจะเดินเวอร์ชันโปรแกรมไปพร้อม ๆ กัน