เงื่อนไขและข้อตกลง
  (4.7k views)

1. ไฮเจีย ฟาร์มาซี เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายโปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


2. การสมัครสมาชิก / ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น


3. ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลลัพธ์ หรือ รายงานข้อมูลต่าง ๆ หรือ การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ หรือ การกระทำอื่นใดที่ได้หรือเกิดจากโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี แล้วสร้างผลกระทบต่อธุรกิจร้านยาของท่านทุกกรณี


4. ท่านจะต้องรักษารหัสผ่าน และ ชื่อผู้ใช้ (Hygeia ID) ที่ใช้เข้าระบบของเว็บไซต์นี้ ไว้เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าระบบใช้จากทางชื่อของท่าน และสร้างความเสียหายให้กับท่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทุกกรณี


5. การลงทะเบียนใช้งานรุ่น Professional สามารถใช้งานได้กับ คอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องเท่านั้น

ไม่สามารถย้ายเครื่องได้ กรณีที่เครื่องของท่านเกิดความเสียหาย (หมายถึงต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่) ทางไฮเจียฯ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาติให้ย้ายคอมพิวเตอร์ได้ 1 ครั้ง (หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แบบขายขาด)


6. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows (ลงวินโดว์ใหม่) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไปแล้วได้เลย รหัสลงทะเบียนที่ทางไฮเจียส่งมอบให้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเสมอ (เพราะไม่ใช่การย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์)

ผู้ใช้งานจะต้องจัดการเรื่อง การสำรองข้อมูล ของโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี ด้วยตนเอง ถ้าหากต้องมีการ Format Haddisk ใหม่ และหลังจากติดตั้งวินโดว์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมไฮเจียฯ ใหม่ทั้งหมดและให้ใช้วิธีการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลเดิมทั้งหมดที่สำรองข้อมูลเอาไว้ เพื่อใช้งานต่อได้อย่างปกติเหมือนเดิม


7. ท่านมีสิทธิ์อัปเดตโปรแกรม หรือ ติดตั้งโปรแกรมโฮเจีย ฟาร์มาซี เวอร์ชัน 2.4 ซ้ำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


8. ท่านมีสิทธิเสนอแนะ หรือ แจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมให้ทางผู้พัฒนาระบบทราบ เพื่อที่จะแก้ไขต่อไปหรือพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม