เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม
 
ads by google.

End-User License Agreement

ศึกษารายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์และรับทราบข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลนี้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/9/2563


1. ไฮเจีย ฟาร์มาซี เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายโปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี แต่เพียงผู้เดียว การสั่งซื้อ การดาวน์โหลดโปรแกรมจะทำผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น และ ช่องทางการติดต่อ LINE/FACEBOOK : @hygeia.pharmacy เท่านั้น ไม่มีช่องทางอื่น ไม่ผ่านตัวแทนขายใด ๆ2. การสมัครสมาชิก หรือ การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่มีตัวตนอยู่จริง หากพบการสมัครสมาชิก หรือ การลงทะเบียนในลักษณะของสแปมข้อมูล (พิมพ์มั่ว) ทางไฮเจียจะขอลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ3. ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลลัพธ์ หรือ ข้อมูลรายงาน (report) หรือ การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ หรือ การกระทำอื่นใดที่ได้หรือเกิดจากโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี แล้วสร้างผลกระทบต่อธุรกิจร้านยาของท่านทุกกรณี ไม่ว่าจะมาจากการทำงานที่ผิดพลาด (bug) ของโปรแกรม หรือมาจากระบบปฏิบัติการ windows รวน เสียหาย จนส่งผลต่อโปรแกรม หรือ เหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ระบบฐานข้อมูลหลักในการใช้งานโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซีจะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows และถูกเก็บบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โปรแกรมไฮเจียมีระบบ สำรองข้อมูล (Backup) และ การเรียกคืนข้อมูล (Restore) ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาไฟล์สำรองข้อมูล (backup file .bak) ในที่ปลอดภัยหรือมีการแยกเก็บออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเดิมที่จะเรียกคืน (Restore) กลับเข้าโปรแกรมได้สำหรับกรณีเช่น การลง Windows ใหม่, การเปลี่ยนฮาร์ดดิส หรือแม้กรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุเช่น ฮาร์ดดิสเสียหายหรือถูกโจรกรรมหรือจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้สูญเสียข้อมูลหลักไป4. ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษา และ จดจำ ชื่อผู้ใช้ (Hygeia ID) และ รหัสผ่าน ที่ใช้เข้าสู่ระบบเฉพาะบนเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วยข้อมูลของท่าน และ สร้างความเสียหายให้กับท่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

* ข้อมูลการลงทะเบียนร้านยา (ตามขั้นตอนการสั่งซื้อ) ด้วย Hygeia ID ของลูกค้าที่สมัครสมาชิกเข้ามา ทางไฮเจียถือว่า ลูกค้าท่านนั้นเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมไฮเจีย และไม่โอนย้ายข้อมูลร้านยาไปยัง Hygeia ID อื่นได้

กรณีที่ลูกค้าเลิกกิจการอาจต้องส่งต่อ Hygeia ID และ รหัสผ่าน ที่เกี่ยวข้องไปให้บุคคลที่มารับช่วงกิจการต่อด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อทีมงานไฮเจียเพื่อช่วยดูแล5. การลงทะเบียนใช้งานรุ่น Professional (ตามขั้นตอนการสั่งซื้อ) สามารถใช้งานได้กับ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ในร้านเท่านั้น ไฮเจียไม่ใช่ระบบเน็ตเวิร์คและไม่มีการเชือมโยงฐานข้อมูล ไม่สามารถย้ายไปใช้งานเครื่องอื่นได้

กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดความเสียหายต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนเมนบอร์ดให้ถือว่าเป็นการย้ายเครื่อง หรือ ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยเหตุผลอื่น ๆ จะสามารถย้ายโปรแกรมไฮเจียไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ 1 ครั้ง (ให้ลงทะเบียนร้านยาเพิ่มเข้ามา ด้วย Hygeia ID เดิม เพื่อขอรับรหัสลงทะเบียนชุดใหม่ได้) ถ้าหากมีเหตุที่ต้องย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเป็นครั้งที่ 2 จะมีสิทธิ์สั่งซื้อโปรแกรมในราคาพิเศษ เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่ไฮเจียกำหนด

ขั้นตอนการขอรับรหัสลงทะเบียนชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์


สำหรับผู้ทดลองใช้งานโปรแกรมไฮเจีย รุ่น Trial ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไฮเจียรุ่น Trial ลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เพื่อทดลองใช้งานได้ทันที6. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows (ลง windows ใหม่) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่เคยลงทะเบียนร้านยา (ตามขั้นตอนการสั่งซื้อ) ได้เลย ใช้ รหัสลงทะเบียน ที่ทางไฮเจียเคยส่งมอบให้ได้

คำแนะนำ | การลง windows ใหม่ ต้องทำอะไรบ้างกับโปรแกรมไฮเจีย7. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ อัปเดตโปรแกรม หรือ ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรมโฮเจีย ฟาร์มาซี เวอร์ชัน 2 ซ้ำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าบริการในการอัปเดท ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย เวอร์ชันที่ต่ำกว่า เวอร์ชันเดิมที่เคยใช้ไปแล้วได้ (downgrade ไม่ได้)

ผู้ใช้งานไฮเจียทุกคนต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานได้ด้วยตัวเอง ขั้นตอนการติดตั้ง (install) เป็นขั้นตอนมาตรฐานของซอฟต์แวร์

วิธีการติดตั้งโปรแกรม ลงคอมพิวเตอร์8. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมให้ทางผู้พัฒนารับทราบ เพื่อให้แก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมให้สะดวก เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น