เงื่อนไขและข้อตกลง
  (4.5k views)

1. ไฮเจีย ฟาร์มาซี เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายโปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


2. การสมัครสมาชิก / ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น


3. ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลลัพธ์ หรือ รายงานข้อมูลต่าง ๆ หรือ การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ หรือ การกระทำอื่นใดที่ได้หรือเกิดจากโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี แล้วสร้างผลกระทบต่อธุรกิจร้านยาของท่านทุกกรณี


4. ท่านจะต้องรักษารหัสผ่าน และ ชื่อผู้ใช้ (Hygeia ID) ที่ใช้เข้าระบบของเว็บไซต์นี้ ไว้เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าระบบใช้จากทางชื่อของท่าน และสร้างความเสียหายให้กับท่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทุกกรณี


5. การลงทะเบียนใช้งานรุ่น Professional สามารถใช้งานได้ คอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องเท่านั้น ไม่สามารถย้ายเครื่องได้ หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว ทางไฮเจียฯ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาติให้ย้ายคอมพิวเตอร์ได้ 1 ครั้ง (หลักเกณฑ์มาตรฐานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แบบขายขาด)

และไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมไฮเจียและใช้งานบนคอมพิวเตอร์จำลอง (Virtual Machine) ทุกประเภท


6. ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ซ้ำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไปแล้วได้เลย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีผลต่อรหัสลงทะเบียนที่ทางไฮเจียส่งมอบให้ เพราะไม่ใช่การย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องจัดการเรื่อง การสำรองข้อมูล ของโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี ด้วยตนเอง ถ้าหากต้องมีการ Format Haddisk ใหม่ และหลังจากติดตั้งวินโดว์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมไฮเจียฯ ใหม่ทั้งหมดและให้ใช้วิธีการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลเดิมทั้งหมดที่สำรองข้อมูลเอาไว้ เพื่อใช้งานต่อได้อย่างปกติเหมือนเดิม


7. ท่านมีสิทธิ์อัปเดตโปรแกรม หรือ ติดตั้งโปรแกรมโฮเจีย ฟาร์มาซี เวอร์ชัน 2.4 ซ้ำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


8. ท่านมีสิทธิเสนอแนะ หรือ แจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมให้ทางผู้พัฒนาระบบทราบ เพื่อที่จะแก้ไขต่อไปหรือพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม