เงื่อนไขและข้อตกลง
 

1. ไฮเจีย ฟาร์มาซี เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายโปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


2. การสมัครสมาชิก / ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น


3. ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลลัพธ์ หรือ รายงานข้อมูลต่าง ๆ หรือ การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ หรือ การกระทำอื่นใดที่ได้หรือเกิดจากโปรแกรมไฮเจีย ฟาร์มาซี แล้วสร้างผลกระทบต่อธุรกิจร้านยาของท่านทุกกรณี ไม่ว่าจะมาจากการทำงานที่ผิดพลาด (bug) ของโปรแกรม หรือมาจากระบบปฏิบัติการวินโดว์รวน เสียหาย จนส่งผลต่อโปรแกรม หรือ เหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรแกรมไฮเจีย มีอัปเดทและปรุงปรุงข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปรแกรมทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ มีอัปเดทให้ตลอดทุกเดือน


4. ท่านจะต้องรักษา/จำ ชื่อผู้ใช้ (Hygeia ID) และ รหัสผ่าน ที่ใช้ (login) เฉพาะบนเว็บไซต์นี้ ไว้เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าระบบเว็บไซต์จากชื่อของท่าน และสร้างความเสียหายให้กับท่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

* การใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional จะมีการลงทะเบียนร้านยา และ คอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน, ข้อมูลการลงทะเบียนนั้นจะอยู่ใน Hygeia ID ของคุณไปตลอด (ตามขั้นตอนการสั่งซื้อ) ทางไฮเจียจะยึดข้อมูลร้านใน Hygeia ID นั้น ๆ สำหรับการอ้างสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมของลูกค้าทุกคน


5. การลงทะเบียนใช้งานรุ่น Professional สามารถใช้งานได้กับ คอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องเท่านั้น

ไม่สามารถย้ายไปใช้งานเครื่องอื่นได้ กรณีที่เครื่องของท่านเกิดความเสียหาย (หมายถึงต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือ มีการซ่อมเครื่องเดิมโดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เมนบอร์ดของเครื่อง) ทางไฮเจียฯ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาติให้ย้ายคอมพิวเตอร์ได้ 1 ครั้ง (หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แบบขายขาด)


6. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows (ลงวินโดว์ใหม่) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไปแล้วได้เลย รหัสลงทะเบียนที่ทางไฮเจียเคยส่งมอบให้ สามารถนำใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเสมอ (เพราะ เครื่องไม่ได้เสีย ไม่ใช่การย้าย/เปลี่ยนเครื่อง)

คำแนะนำ | การลง windows ใหม่ ต้องทำอะไรบ้างกับโปรแกรมไฮเจีย


7. ท่านมีสิทธิ์อัปเดตโปรแกรม หรือ ติดตั้งโปรแกรมโฮเจีย ฟาร์มาซี เวอร์ชัน 2.4 ซ้ำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา


8. ท่านมีสิทธิเสนอแนะ หรือ แจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมให้ทางผู้พัฒนารับทราบ เพื่อให้แก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมให้สะดวก เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น